Na UKC Tuzla urađena još jedna kohlearna implantacija u vrijeme pandemije

Proteklih dana, u povoljnoj epidemiološkoj situaciji, na Klinici za bolesti uha, grla, nosa i hirurgiju glave i vrata UKC Tuzla urađena je kohlearna implantacija.

Prof. dr. Šekib Umihanić, otohirurg koji izvodi kohlearnu implantaciju u UKC Tuzla, kazao je kako je ovo je druga kohlearna implantacija koja je uspješno izvedena u ovoj ustanovi za vrijeme pandemije COVID19, a u uslovima poboljšanja epidemiološke situacije.

– Naša klinika ima dugu tradiciju ugradnje kohlearnog implantata, kojom se pomaže pacijentima, prvenstveno djeci koja ne čuju. Ovaj operativni zahvat se u našoj ustanovi izvodi od 2001. godine i do sada smo uradili preko 50 kohlearnih implantata – rekao je prof. Umihanić.

Po njegovim riječima, u Tuzlanskom kantonu se djeci po rođenju radi test sluha i na taj način se uradi rana detekcija ovoga problema, te se započne dijagnostika gluhoće kod djece, a nakon što se definitivno utvrdi da dijete ne čuje, daje se preporuka za kohlearnu implantaciju. Kohlearni implantat je namijenjen djeci sa teškim oštećenjem sluha kod kojih primjena drugih slušnih pomagala nije dovela do poboljšanja. Ugradnja kohlearnog implantata (umjetne pužnice) im omogućava da nauče slušati, analizirati i usvajati zvuk i na taj način razviti govor. Kohlearni implantat se može primjeniti i u odraslih, ali samo u onim slučajevima kada su izgubili sluh nakon naučenog govora.

Vrijednost operativnog zahvata, odnosno kohlearnog implantata je od 31.000 do 40.000 KM u zavisnosti od modela implantata, i u potpunosti se finansira od strane kantonalnog i federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja. Grupa od osam pacijenata kojima je dijagnostikovana gluhoća, čeka na ovu operaciju prvenstveno zbog kašnjenja u distribuciji kohlearnog implantata od strane distributera. Četiri pacijenta su iz Zeničko dobojskog kantona, dva su iz Kantona Sarajevo i po jedan je iz Posavskog i Tuzlanskog kantona.