Kompanija Bingo: Repro centar i Inkubatorska stanica za uzgoj jednodnevnih pilića zvanično počeli sa radom

Inkubatorska stanica za proizvodnju jednodnevnih pilića na području Kalesije danas je zvanično počela sa radom. Perad mlađa od tri dana odnosno jednodnevni pilići ovdje će biti smještena i pripremljena za narednu fazu.

Izgradnjom Inkubatorske stanice bit će zadovoljeno tržište BiH kada su u pitanju konzumna jaja i pileće meso.

”Čitava tehnologija je podijeljena u nekoliko faza. Dvije su osnovne: faza od 18 dana i faza od tri dana. Nakon toga pilići idu u proces odabira, zatim slijedi vakcinacija, te se opremaju na naše tržište,” rekao je Irfan Hasanović, rukovodilac Inkubatorske stanice Bingo Tojšići.

U ovom objektu zaposleno je 25 radnika. Osim Inkubatorske stanica sa radom je danas počeo i Repro centar, izgrađen također na području Kalesije.

”Kroz ova dva projekta koje ste vidjeli: projekat Repro centra koji je kapacitete 13,5 hiljada odgoja, i dva dodatna objekta gdje se proizvode oplođena ili rasplodna jaja to je 27 hiljada na godišnjem nivou. Imat ćemo 6 miliona i 400 hiljada jaja koja ćemo kroz inkubatorsku stanicu koja je sasvim nivoa, uspjet ćemo proizvesti blizu dva miliona i 400 hiljada koka nosilja,” objašnjavaEnes Omerović, rukovodilac peradarske proizvodnje Binga.

U Inkubatorskoj stanici godišnje je moguće inkubirati 10 miliona jaja. Obzirom da se ovdje koristi moderna tehnologija i primjenjuju najsavremenije metode iz Binga očekuju i izvoz u Evropsku uniju, osim zemalja CEFTA-a. Podršku kompaniji Bingo iskazao je i premijer kantona, kao i resorni ministar. Oni su istakli da će u narednom periodu raditi sve da olakšaju poslovanje firmama na području kantona.

”Kao što ste vidjeli i sami… ovo je impozantno i Vlada TK će u narednim koracima činiti sve da lakoću poslovanja za ovu, i za sve firme, poveća i da podršku učini još snažnijom. Ove firme treba podržati, ovo su firme koje zapošljavaju, koje smanjuju uvoz. Sa ovim firmama povećavamo produktivnosti zaposlenost,” rekao je premijer Kadrija Hodžić, dok Vahidin Smajlović, ministar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu poručuje:

”Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je do sada, a i buduće će raditi na tome da potpomogne kroz program novčane pomoći da pomogne peradarsku proizvodnju i proizvodnju konzumnih jaja. Mi smo to radili i do sada i radit ćemo i ubuduće. Vrata ministarstva su otvorena za sve proizvođače sa područja našeg kantona.”

Premijer je danas poručio da će posjetiti i druge velike firme, te da će Vlada raditi na tome da ukine parafiskalne namete koji otežavaju poslovanje. Sa druge strane podršku kompanija Bingo ima i od općine Kalesija.

”Ovih dana će se započeti jedan objekat u Vukovijama tovnih pilića, ovdje smo vidjeli jednodnevno pile. Razgovarao sam sa Senadom rekao mi je da planira u Kalesiji još investirati i time zapošljavati ljude,” istakao je Sead Džafić, načelnik općine Kalesija.

Novootvorenim Repro centrom i Inkubatorskom stanicom nastavlja se razvoj peradarstva na području kantona. Obzirom na sve veću zastupljenost proizvoda od mesa peradi u prehrani stanovništva ovaj potez kompanije Bingo  zasigurno će biti prepoznat na tržištu i van granica Bosne i Hercegovine. Važno je istaći, objašnjavaju rukovodioci proizvodnje u ovoj kompaniji, da se svi postupci i radnje obavljaju po propisanim pravilima i  procedurama.