MUP TK dobio 22 nova vozila, na cestama uskoro i dva “presretača”

Materijalno tehnička opremljenost policijskih organa je jedan od najbitnijih preduslova za očuvanje stanja sigurnosti na zadovoljavajućem nivou .Stim u vezi danas je upriličena dodjela novih službenih vozila za policiju TK-a.

U okviru kontinuiranog unaprijeđenja materijalno tehničke opremljenosti i operativnosti policije izvršena je nabavka 22 vozila za potrebe službenika Uprave policije u vrijednosti od oko 750 000 KM.

Posljednja nabavka vozila za potrebe policije izvršena je prije dvije godine  a  od nabavljenih 22 vozila, dva su ranije isporučena i već su na terenu

Materijalno tehnička opremljenost policije TK nije na zavidnom nivou, prisutan je i problem sa nabavkom policijskih uniformi ,što je u proceduri već godinu i po.  Izdvojena sredstva nisu dovoljna da se poboljša trenutno stanje ali se kontinuiranim ulaganjem može postići cilj a to je dobro uvježbana  i materijalno tehnički opremljena policija koja samo kao takva može biti potpuni garant sigurnosti građana i njihove imovine na području TK-a – istaknuto je na današnjoj prezentaciji vozila.