Mogu li vakcinisani građani putovati u EU bez QR koda?

Građani Tuzlanskog kantona koji su imali sreće pa su vakcinisani u svom kantonu, kao potvrdu o vakcinaciji dobijaju Karton o imunizaciji, bez QR koda. Oni koji su iz našeg kantona vakcinisani u susjednoj Srbiji, dobijaju potvrdu sa tim kodom. Pitanje je, mogu li građani TK koji su vakcinisani u svom kantonu putovati naprimjer u Hrvatsku bez te vrste potvrde?

Potvrda o izvršenoj vakcinaciji u Republici Srbiji sadrži osnovne podatke o vakcinisanoj osobi, datum vakcinacije, naziv zdravstvene ustanove koja je izdaje, naziv, datum i serijski broj vakcine. Uz to sadrži i QR kod odnosno bar kod kojim dobijamo digitalni oblik potvrde o vakcinaciji.

Potvrda o vakcinaciji u Tuzlanskom kantonu je ipak drugačija. Radi se o Kartonu o imunizaciji, ali koji također sadrži podatke kao i ona iz Srbije, bez QR koda.

”To je iskaznica o imunizaciji protiv kovid 19. Ona sadrži pečat ustanove koja provodi vakcinaciju, broj protokola, lice koje dolazi na vakcinaciju. Također, mora se upitati ime, prezime, matični broj i godište osobe, te se upisuje prva i druga doza vakcine, datum kad je prva doza aplicirana, serija vakcine i naziv proizvođača i mora se potpisati ljekar koji je indicirao i odobrio vakcinaciju”, kaže Jasmina Brkić Džambić, epidemiolog u Zavodu za javno zdravstvo TK.

Ovakav dokument je potvrda da je osoba vakcinisana što je regulisano Pravilnikom o imunizaciji u Federaciji BiH. Sličan dokument o vakcinaciji se koristi i u Sloveniji, doduše sa QR kodom, ali koji još nije u upotrebi. U Zavodu za javno zdravstvo TK pojašnjavaju nam da imaju platformu koja podržava dodjelu QR koda, ali se on koristi samo interno.

”Nakon što se podatak unese u kantonalnu platformu osoba dobija podatak na svoj mobitel, putem viber ili običnom porukom QR kod. Međutim, taj naš QR kod je samo potvrda građanima da su vakcinisani i trenutno je lokalnog karaktera. Dakle, sve se mora riješiti na nivou države”, navodi dr. Brkić Džambić.

Inicijativa za to je upućena Ministarstvu civilnih poslova BiH, koje bi u narednom periodu trebalo načiniti sporazum sa Evropskom komisijom o izradi kovid pasoša sa QR kodom.

Obzirom da na državnom nivou ne postoji regulisana dodjela QR koda za vakcinaciju, postavlja se pitanje mogu li građani koji su vakcinisani u TK putovati naprimjer u Evropsku uniju, odnosno susjednu nam Hrvatsku? U odgovoru na naš upit, iz Ministarsva unutarnjih poslova Republike Hrvatske kazali su da državljani trećih zemalja koji putuju iz treće zemlje, u ovom slučaju BiH, mogu ući samo radi nužnih putovanja, što se odnosi i na turistička putovanja, ako ispunjavaju određene uslove.

”Za ulazak u RH priznaju se četiri cjepiva koje je odobrila EMA: Pfizer, Moderna, Astra Zeneca, Johnson & Johnson te još dva cjepiva koja se koriste u drugim članicama EU i to: Sinopharm i Sputnik V.  Potvrda o cijepljenju mora sadržavati podatke o osobi, naziv primljenog cjepiva te datume kada je osoba primila doze cjepiva. Potvrda mora biti izdana od strane nadležnog tijela, a može biti i u obliku kartice ili kartona te mora biti original”, navode iz Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske.

Na web stranici ovog Ministarstva dostupne su dodatne informacije, a zanimljivo je da se ne navodi da prilikom prelaska granice, kao dokaz o vakcinaciji trebate imati QR kod. To zapravo znači da su validne potvrde o vakcinaciji u TK, odnosno Karton o imunizaciji bez QR koda. Osobe koje putuju iz turističkih razloga trebaju imati potvrdu o uplaćenom smještaju, te uz to predočiti potvrdu o vakcinaciji. Obzirom da ovakvi upiti često dolaze i na adresu Kantonalnog zavoda za javno zdravstvo, doktorica Brkić Džambić također nam navodi da je dobila iste informacije od nadležnih.

”Lično sam se raspitala na granici sa RH, dakle granična policija Hrvatske dozvoljava ulazak državljana BiH sa kartonom o imunizaciji koji izdaje Federacija BiH, može se preći granica Hrvatske”, kaže ona.

Ukoliko Evropska unija uskoro počne koristiti kovid pasoše sa QR kodom, vjerovatno će se pravila mijenjati, pa će to biti dokaz za vakcinaciju. Nadati se da će do tada naša zemlja, sporazumom sa Evropskom komisijom usaglasiti i početi izdavati iste pasoše za vakcinisane građane BiH, kako ne bi bilo problema prilikom putovanja. Što se tiče ulaska vakcinisanih građana BiH u druge zemlje, sa potvrdom je to moguće u Sloveniju, dok Njemačka i Austrija još uvijek ne dozvoljavaju ulazak građanima BiH, bez obzira na vakcinaciju, podaci su iz Ministarstvu vanjskih poslova BiH.