MMF: Neizvjesnost oko vakcinacije u BiH umanjuje izglede za oporavak

Reforma javne uprave, čija implementacija je počela prije više od 15 godina, i dalje je otežana zbog nepostojanja političke volje za njenom implementacijom.

U izvještaju EU za BiH krajem prošle godine konstatovano je da je javna uprava i dalje pod političkim pritiskom i bez stvarne volje da se naprave odlučni koraci ka njenoj modernizaciji. Primjera radi, strateški okvir za reformu javne uprave, nakon godina blokada, usvojen je još u julu prošle godine, a od tada nije napravljen bitan i suštinski iskorak.

U Kancelariji koordinatora za reformu javne uprave BiH za “Nezavisne” kažu da će dinamika razvoja upravnih struktura u BiH u velikoj mjeri zavisiti od privrženosti institucija principima etičnosti i integriteta u radu. Oni podsjećaju da ovo nije prvi put da se govori o pitanjima odgovornosti rada državnih službenika kroz usvajanje, izmjene i harmonizaciju zakona o državnoj službi, ali i etičkih kodeksa i nekih drugih akata.

“Na primjer, Zakonom o državnoj službi u institucijama BiH propisano je da državni službenik koji uzastopno dva puta dobije ocjenu rada ne zadovoljava gubi status državnog službenika. Neocjenjivanje službenika daje krila onima koji ne rade dobro svoj posao jer znaju da zbog toga neće biti kažnjeni”, kažu oni.

Naglašavaju da bez povećanja odgovornosti javnih službenika neće doći do efikasne, moderne, profesionalne, nezavisne i kvalitetne državne službe.

U Evropskoj komisiji kažu da je BiH “u ranoj fazi” reforme javne uprave, što je kodni izraz kojim se na diplomatski način biranim riječima želi reći da ništa suštinski bitno nije napravljeno.

“Još nije uspostavljeno političko tijelo koje treba da koordiniše reformu javne administracije. Jedina garancija profesionalne civilne službe i procedura mora biti javna uprava zasnovana na principima vrednovanja i oslobođena političkih pritisaka”, naglasili su oni.

Prošle sedmice je održan online sastanak svih ključnih faktora uključenih u reformu javne uprave, a u Banjaluci su o tome razgovarali Johan Zatler, šef Kancelarije EU u BiH, i predstavnici Ministarstva uprave i lokalne samouprave RS.

Senka Jujić, ministarka uprave i lokalne samouprave RS, istakla je da je Vlada RS opredijeljena za reformu javne uprave i da je ta opredijeljenost iskazana kroz usvajanje strateških dokumenata. Ona je napomenula da su to Strateški okvir za reformu javne uprave za period od 2018. do 2022. godine i Akcioni plan 2020-2022. godine i podsjetila da u narednom periodu slijedi izrada seta zakonskih rješenja u oblasti javne uprave, a u skladu sa SIGMA principima, navodi se u saopštenju resornog ministarstva.

U Kancelariji EU u Sarajevu su ranije istakli da je 14. preporuka iz Mišljenja Evropske komisije o kandidaturi BiH za članstvo u EU posvećena reformi javne uprave.

“Potrebno je završiti korake u reformi javne administracije kako bi se poboljšala funkcionalnost javne administracije kroz osiguravanje profesionalne i depolitizovane javne službe i koordinisan pristup u cijeloj zemlji u izradi politika”, naglašeno je u Mišljenju.