Ministarstvo privrede TK:Sastanak sa predstavnicima „SISECAM SODA LUKAVAC” D.O.O. Lukavac

Ministar privrede u Vladi Tuzlanskog kantona gospodin Osman Puškar održao je u petak, 15.03.2019. godine, sastanak sa predstavnicima „SISECAM SODA LUKAVAC” D.O.O. Lukavac gospodinom Nihadom Akeljićem, gospodinom Nisadom Avdićem i gospođicom Almom Jašarević.

Sastanak se odnosio na sagledavanje trenutnih problema u vezi realizacije projekta rekultivacije dijela PK Lukavačka rijeka na općini Lukavac, shodno Sporazumu o saradnji od 08.03.2017. godine „SISECAM SODA LUKAVAC” D.O.O. Lukavac i ZD Rudnici” Kreka” d.o.o. Tuzla.
Predstavnici „SISECAM SODA LUKAVAC” D.O.O. dodatno su objasnili trenutnu situaciju vezanu za novu lokaciju tzv. Bijelog mora gdje lukavačka Sisecam Soda planira odlaagati svoj otpad, te projekte i projekcije poslovanja za naredne godine.
Ministar Puškar se na kraju sastanka zahvalio na posjeti predstavnika „SISECAM SODA LUKAVAC” D.O.O. Lukavac te naglasio da će se u narednom periodu intezivirati aktivnosti Ministarstva privrede na praćenju realizacije navedenog projekta za ovu godinu koji su uslov za nastavak uspješnog poslovanja.