Ministarstvo poljoprivrede TK: Aktivnosti na sprječavanju nastanka šteta na poljoprivrednim usjevima

Sprječavanje nastanka šteta na poljoprivrednim usjevima, a koje uzrokuju divlje svinje, te načini pomoći poljoprivrednicima u doba sjetve i dozrijevanja poljoprivrednih proizvoda, bili su tema jučerašnjeg sastanka ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vahidina Smajlovića sa predstavnicima Saveza lovačkih društava Tuzlanskog kantona.

Ovom prilikom ministar Smajlović i predstavnici Saveza su izrazili razumijevanje za problem sa kojim se susreću poljoprivredni proizvođači, te su se složili da se Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva uputi inicijativa za izmjenu Zakona o lovstvu, i to na način da divlja svinja ne spada u lovostajem zaštićenu vrstu divljači, te da se dozvoli lov na divlje svinje sa psima do prvog februara. Također dogovoreno je da se kod Federalnog ministarstva inicira i izmjena Stručne podloge za bonitiranje i utvrđivanje lovnoproduktivnih površina u lovištima Federacije Bosne i Hercegovine kako bi se pristupilo reviziji lovnoprivrednih osnova Udruženja građana lovačkih društava Tuzlanskog kantona

Imajući u vidu da se ovim samo djelomično rješava problem Savez lovačkih društava Tuzlanskog kantona je zadužen da prilikom donošenja operativnog kalendara za 2022/2023. lovu godinu pomjeri lov na divlje svinje od početka septembra.

Osim navedenog na sastanku je dogovoreno da se zaduže sva Udruženja građana lovačkih društava Tuzlanskog kantona da aktivnosti odstrjela dozvoljenih kategorija divljih svinja planiraju naročito u periodu sjetve i žetve, kao i da zasijavanjem ili iznošenjem dodatnih količina divljač zadrže dalje od poljoprivrednih površina.

Uz navedeno jučer je dogovoreno da Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK, kroz program utroška sredstava prikupljenih po osnovu Zakona o šumama, osigura novčana sredstva za finansiranje/sufinansiranje projekata dodatne količine hrane za divljač kako bi se ona držala dalje od poljoprivrednih usjeva.

Jučerašnjem sastanku uz ministra Smajlovića je prisustvovao i pomoćnik ministra za poljoprivredu i veterinarstvo Samid Šarac, te stručni savjetnik za šumarstvo, lovstvo i drvnu industriju Amir Arapčić, dok su u ime Saveza lovačkih društava Tuzlanskog kantona sastanku prisustvovali predsjednik Mensur Alić sa saradnicima.