Lukavac: Zabrinjavajući nivo najsmrtonosnijih čestica PM 2.5 u zraku

Prema izvještaju Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okolice TK,  stanovnici Lukavca udisali su prekomjerno zagađen zrak.

SO₂ u zraku je prije tri dana u 15:00 sati iznosio 519,80 SO₂ µg/m³, a dan kasnije lukavčani nisu udisali ništa bolji zrak, jer je od 13 sati koncentracija SO₂ bila u stalnom porastu i iznosila je 326,40 SO₂ µg/m³.

Posebno zabrinjava visoka koncentracija suspendovanih čestica PM 2.5 čiji je dnevni prosjek iznosio 62,4 µg/m³ dok su i koncentracije ovih čestica u 9 sati iznosile 113,70 µg/m³. Treba napomenuti da za ove zagađujuće materije Pravilnik o načinu vršenja monitoringa kvaliteta zraka nije definisao granične vrijednosti za 24h.

Koncentracija ovih čestica računa se na godišnjem nivou i ne smije prelaziti 25 µg/m³. Lukavčani su do septembra mjeseca u ovoj godini u prosjeku udisali 42,36 µg/m³.

Šta su PM 2.5 čestice?

PM2.5 čestice imaju promjer manji od 2.5 10-6 m (prečnik im je manji od 1/7 debljine ljudske dlake.). Ove čestice mogu ozbiljno naškoditi zdravlju ljudi (plućne bolesti; srčane bolesti).

Kod dugotrajne izloženisti finim česticama sprovedene studije u SAD su pokazale da porast koncentracije PM2.5 za 10 µg/m3 rezultuje sa 6% povećanja svih vrsta zdravstvenih rizika, 9% kardiopulmonarnih rizika i sa 14% povećanja rizika od raka pluća (Jerrett i sar, 2005).

Ove čestice su vrlo pokretljive i dospijevaju dublje u pluća od grubih suspendovanih čestica.

PM2,5 uglavnom nastaju u heterogenim hemijskim reakcijama koje se odvijaju u atmosferi ili nastaju sagorijevanjem goriva u motornim vozilima, termoelektranama, industrijskim postrojenjima, pri sagorijevanju drveta ili prilikom sagorijevanja pojedinih poljoprivrednih otpadnih materija na njivama i slično.

Vrlo bitan uticaj na ljudsko zdravlje imaju ove čestice čiji je dijametar ≤ 2,5 μm. Posljedice velikog unošenja ovih partikula u pluća obično završavaju sa hospitalizacijom, a u ekstremnim slučajevima i sa smrću. Ljudi sa astmom, srčanim problemima ili plućnim bolestima prvi su na udaru. Ove čestice mogu da izazovu negativne efekte po zdravlje i pri kratkim izlaganjijma, na primer samo jedan dan, a pogotovu pri dugim izlaganjima.

Šta je sumpor dioksid?

Slobodni nemetalni oksidi sumpora i dušika vežu se u atmosferi s vodenom parom u spojeve sumporne i dušične kiseline, a koje potom padaju u obliku padavina (kisele kiše) na zemlju, te tako agresivno djeluje na živu i mrtvu prirodu.

Osim biljaka, kisele kiše ozbiljno zagađuju i vode kojima se drastično smanjuje Ph vrijednost, a posljedica je toga narušavanje čitavog ekosistema jer veliko smanjenje Ph vrijednosti dovodi do izumiranja mikroorganizama te je jasno da se javlja i problem pitke vode.

Štetno djeluje na organizam čovjeka, naročito na disajni trakt. Izaziva kašalj, bronhitis, slabost, a u većim koncentracijama ima toksično djelovanje.

(SodaLive.ba)