Lukavac: Danas otvaranje Centra za bioremedijaciju kontaminirane zemlje

Bosanska kompanija Kemis BH d.o.o. u saradnji s češkom kompanijom Dekonta a.s. u srijedu će otvoriti Centar za bioremedijaciju zemljišta kontaminiranog naftom i naftnim derivatima u Lukavcu.

Ovaj Centar je nastao kao rezultat ideje za konkretnim smanjenjem pritisaka u okolišu putem tretmana zemlje na okolišno prihvatljiv način, te ponovnim korištenjem prečišćene zemlje.

Ovo je prvi pogon ovakvog tipa u BiH u kom će biti moguće tretirati zemlju i smanjiti količinu polutanata koristeći prirodne procese, a osim unapređenja stanja okoliša, ovakvim pogonom otvaraju se nove prilike za značajnije remedijacije, a koje su BiH prijeko potrebne, saopćio je Kemis BH.

Kemis BH je renomirana bosanska kompanija sa sjedištem u Puračiću-Lukavac, koja već duži niz godina djeluje u BiH u polju pružanja usluga upravljanja otpadom (tretman i izvoz).

Kompanija Dekonta a.s. sa sjedištem u Pragu, je inovator mnogih tehnologija remedijacije od 1992.godine, a u BiH djeluje od 2011. godine.

(Nezavisni.ba)