Ljekarska komora FBiH:Svaka porodilja koja je imala loše iskustvo treba prijaviti

Korupcija je zakonom kažnjiva i za onog koji daje i za onog koji prima mito.

Prirodan porod je bolan proces, poznato je to od postanka čovjeka, ali je tolerancija boli, različita kod svakog čovjeka.

Napredak medicine i nove tehnologije pomažu ljekarima, ali i budućim majkama da na što sigurniji način na svijet donesu živo i zdravo novorođenče.

Upotrijebiti najgrublje riječi da ljekari, i ostalo medicinsko osoblje, vrše nasilje nad trudnicama tokom vođenja trudnoće i samog poroda, horor priče, kako nazivaju iskustva određenog broja pacijentica koje se prenose u medijima, neosnovano je i nekorektno.

Ako se i dogode pojedinačni slučajevi nepravilnosti u radu ljekara i medicinskog osoblja, smatramo da ih treba sankcionisati, ali primjenom Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Zakona o pravima pacijenata, prijavom incidentnih situacija ili nepravilnosti u liječenju pacijenata, koji će onda da se razmotre na zakonit i pravni način i da daju odgovor ko, gdje i koliko je pogriješio.

Kao struka, spremni smo na svaku vrstu razgovora, odgovornosti, dogovora i izrade smjernica koje bi doprinijele da začeće, trudnoća i porod, budu podignuti na najbolji mogući nivo, ali ne na način kako to rade pojedina udruženja, iznoseći anonimna iskustva porodilja, o neimenovanom medicinskom kadru.

Prema posljednjim podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine u 2021. godini rođeno je ukupno 25.870 djece, a sudeći prema broju iskustava koja navode pojedina udruženja nakon istraživanja putem anonimnih anketa oko 1000 je negativnih iskustava porodilja koja se odnose na zdravstvene radnike, ali i uslove u kojima rade porodilišta u BiH.

Ni u jedno od ovih iskustava se ne imenuju zdravstveni radnici, a kao razlog se navodi strah od budućih posjeta ljekaru i stigmatizacije pacijenta među uposlenima u zdravstvenim ustanovama. Na taj način teško ćemo doći do promjena na terenu, jer samo imenom i prezimenom naveden ljekar može biti predmet istrage kako pravosudnih organa, tako i organa ljekarske komore.

S druge strane, veliki broj prijava odnosi se na loše uslove u kojima rade porodilišta u BiH. Ovo je pitanje koje je od interesa kako za pacijente, tako i za zdravstvene radnike, jer bolji uslovi rada i veći standard, te više ulaganja u zdravstvo, želje su i samih ljekara i medicinskog osoblja. I pored toga, znanje i stručnost naših ljekara ne treba dovoditi u pitanje, jer naši statistički pokazatelji antenatalnog, perinatalnog i postnatalnog morbiditeta i mortaliteta dokazuju da ne odstupamo od prosjeka zemalja koje imaju puno jače i opremljenije zdravstvene sisteme, da primjenjujemo najsavremenije metode i postupke u vođenju trudnoće i samog poroda.

Stoga još jednom ponavljamo, da svaka porodilja koja je imala loše iskustvo prilikom poroda i koja smatra da je ljekar postupio suprotno normama medicinske etike i deontologije, slučaj prijavi, prvo zdravstvenoj ustanovi, a potom i ljekarskoj komori, navodeći ime i prezime svakog ljekara, navodi se u saopštenju Ljekarske komore FBiH.