Ljekari traže dobijanje statusa “službene osobe” u FBiH

“Slijedom nemilih događaja kojima smo svakodnevno izloženi, smatramo se dužni reagovati te pokrenuti inicijativu za dobijanje statusa ‘službene osobe’ kroz važeće zakonske okvire u FBiH”, navodi se u zahtjevu Ljekarske komore HNK upućenom Elviru Karajbiću.

Navode da su ljekari već duže izloženi raznim vrstama pritisaka, prijetnji, verbalnih, pa čak i fizičkih napada pojednih pacijenata.

“Od vas kao najmjerodavnije institucije zahtijevamo da ljekari, kao nosioci posla u
zdravstvenom sistemu, a dok su na radnom mjestu, imaju status ‘službene osobe’, te da se svaki napad na njih, bilo verbalni ili fizički, tretira kao kazneno djelo”, stoji u zahtjevu.

Napomenuli su da je, shodno važećim zakonskim propisima, službena osoba izabrani ili imenovani dužnosnik ili druga službena osoba u tijelima zakonodavne, izvršne i sudske vlasti i u drugim tijelima uprave i službama za upravu Federacije, kantona, gradova i općina.

“Službena osoba obavlja određene upravne, stručne i druge poslove u okviru prava i dužnosti vlasti koja ih je osnovala; osoba koja stalno ili povremeno obavlja službenu dužnost u navedenim organima i tijelima; ovlaštena osoba u gospodarskom društvu ili u drugom pravnom subjektu kojem je zakonom ili drugim propisom donesenim temeljem zakona povjereno obavljanje javnih ovlasti, a koja u okviru tih ovlasti obavlja određenu dužnost; te druga osoba koja obavlja određenu službenu dužnost temeljem ovlasti iz zakona ili drugog propisa donesenog temeljem zakona”, stoji u zahtjevu koji potpisuje Mehmed Haznadar.

Napomenuli su da je Ljekarska komora HNK zajedno sa Sindikatom doktora medicine i stomatotogije HNK u stavu zaštite struke i traženju zakonske odgovornosti pri napadu na ljekare i medicinsko osoblje na radnom mjestu, kao i to da se ovakvi napadi u budućnosti tretiraju kao napadi na službenu osobu.

“Stoga predlažemo da što hitnije uzmete u razmatranje ovu problematiku koja je po statistikama svaki dan veća, te tražimo pravnu zaštitu ljekara zbog primjene fizičke sile, odnosno da se ljekarima dodijeli status ‘službene osobe’, kao i to da se napad na ljekare tretira kao krivično djelo”, stoji u zahtjevu Ljekarske komore HNK.

(Klix)