Kontaminirano zemljište pored Spreče će biti uklonjeno

Abdel Đozić, stručnjak sa Tehnološkog fakulteta u Tuzli, kazao je za N1 da je pukotina na nasipu iz kojeg je u rijeku Spreču iscurio krečnjak – sanirana, te da se gradi dodatni nasip.On je istakao da nije registriran pomor ribe, ali da je moguće da će stradati mlađ koja nije u stanju da se sakrije od zagađenja. Kreč koji se izlio u rijeku Spreča ima visoku kiselost pH vrijednosti 11, dok je normalna pH vrijednost rijeke 8.“Ta se kiselost smanjuje u dodiru s vodom. Tako da već na 500 metara od mjesta curenja pH vrijednost pada na 8, 7”, rekao  je  Đozić.

On je odbacio mogućnost da zagađenje dođe do Save u Hrvatskoj, jer će se pH vrijednost do tada u potpunosti normalizirati.”Jedina promjena će biti uočljiva u bijeloj boji, ali ne možemo govoriti o zagađenju”, ističe Đozić.

Mnogo veći problem zadesio se poljoprivrednike, jer se zagađeno zemljište više neće moći koristiti za usjeve. Međutim, kako  je potvrđeno za N1, kontaminirano zemljište će u narednom razdoblju biti uklonjeno, zamijenjeno nezagađenom zemljom.Voda zagađena otrovnom materijom istekla je u petak u rijeku Spreču iz postrojenja Fabrike iz Lukavca.

(n1.ba)