Ko neće morati otplaćivati kredite naredna tri mjeseca u FBiH

SARAJEVO – Agencija za bankarstvo FBiH obavjestila je javnost i građane da će biti uveden moratorij ili neka druga olakšica na otplatu kredita svim građanima kojima je smanjena kreditna sposobnost kao posljedica negativnih efekata proglašenog stanja nesreće u Federaciji BiH.

Iz ove Agencije napominju da zvaničnici, državni zaposlenici, zaposleni u javnim preduzećima, korisnici budžeta kao i svi drugi kojima se primanja redovno isplaćuju nisu obuhvaćeni privremenom mjerom moratorija na otplatu kredita.

Dodaju da i navedena lica mogu podnijeti zahtjev ukoliko je članu domaćinstva smanjena kreditna sposobnost zbog negativnih efekata vanrednog stanja, a kojima je prilikom odobravanja kredita cjenjena kreditna sposobnost članova domaćinstva.

“Razumijemo strah građana i zahtjeve kojima je dio javnosti tražio moratorij za sve, ali nemoguća je odluka, kojom bi u jednak status bio stavljen zaposlenik koji je ostao bez posla sa zaposlenikom državnog preduzeća koji ima redovne prihode”, navodi se u saopštenju i dodaju da ista logika važi i za pravna lica, jer sve državne institucije i pravna lica koja imaju stabilno poslovanje ili čak i povećan promet, ne mogu imati pravo na moratorij.

“To pravo je predviđeno za pravna lica kojima je znatno otežano poslovanje kao posljedica negativnih efekata proglašenog stanja nesreće u Federaciji BiH”, istakli su nagalašavajući da svi koji mogu plaćati svoje finansijske obaveze u ovom trenutku to i trebaju raditi, a posebno javni sektor, jer samo na taj način možemo pomoći ugroženima i doprinijeti da se prebrodi ova kriza.

“S druge strane, svi građani i pravna lica koji su pogođeni direktno ili indirektno negativnim efektima koronavirusa imaju pravo tražiti od svojih banaka moratorij od 90 dana, što je period u kojem miruje otplata kao i obračun kamata, a potom sa bankom mogu dogovarati i druge mjere. Većina banaka je već pripremila procedure za jednostavnu i sigurnu komunikaciju sa klijentima. Banke će i samoinicijativno pokrenuti ove aktivnosti ako utvrde da je klijentova otplatna sposobnost ugrožena ili ne mogu stupiti sa klijentom u kontakt”, saopštila je Agencija za bankarstvo FBiH navodeći da je ova institucija osigurala i pravni i regulatorni osnov da mjerom moratorija miruju i regulatorne obaveze finansijskih institucija (npr. dodatna rezervisanja, reklasifikacija), kao i da moratorij ne utiče na pogoršanje rejtinga klijenata (lošija kategorizacija).

“Osim moratorija na kreditne obaveze, bankama se regulatorno olakšalo i odobravanje kredita za likvidnost klijenata pravnih lica s ciljem osiguranja likvidnosti ekonomije, te spašavanja radnih mjesta”, stoji takođe u saopštenju.

Iz Agencije za bankarstvo FBiH naglašavaju u ovim vanrednim okolnostima potrebno rasteretiti građane i pravna lica kojima je zbog pandemije ugrožena platežna moć, a istovremeno zaštititi stabilnost finansijskog sistema i deponente.

“Agencija je pristupila vrlo ozbiljno ovom pitanju, imajući na umu da ishitreni potezi i greške mogu nanijeti ogromnu štetu finansijskom sistemu, što bi na koncu samo dodatno otežalo ionako već teško stanje”, zaključeno je u saopštenju.

Ratko Bogosavac /nezavisne.com