Kalesija: Materijalne štete od poplava preko 2 miliona KM, jedna porodica evakuisana

Još uvijek se zbrajaju štete nastale uslijed elementarne nepogode,  koja je  zadesila zapadni dio općine Kalesija zadesila u petak. Prema preliminarnim  informacijama  sa tarena danas do 12 sati, materijalna šteta je preko 2 miliona KM.

Jedna porodica je evakuisana i Općina Kalesija joj je obezbijedila adekvatan smještaj.

Do sada je prijavljeno 80 prijava šteta, koje su nastale u MZ Seljublje, Hrasno, Kikači, Tojšići, Vukovije Donje i Vukovije Gornje.

Prijavljeno je 16 klizišta, oštećenje na 30 stambenih objekata, 35 pomoćih objekata, šest oštećenja na putevima, 7 mostova, 45 dunuma poljoprivrednog zemljišta zasijanog raznim kulturama je uništeno, a oštećene ili uništene su 42 mašine, 6 plastenika, 4 voćnjaka, 5 bunara i 7 potpornih zidova.

Ekipe Civilne zaštite općine Kalesija i PVJ Kalesija su na terenu, dok ekipe  i Doma zdravlja obilaze domaćinstva kako bi izvršili potrebnu dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju.

Na terenu su i ekipe Crvenog križa Kalesija koje pomažu stanovništvu.

Vodena bujica je uništila dva sportska igrališta (FK Mladost Kikači i FK Sloga Tojšići), nanijela veće štete na privrednim društvima (Gribaja, Betonara Bukvarević, Feal-plastik Vukovije), oštećene su dvije vodenice i jedan ribnjak.

Načelnik općine Kalesija,  Sead Džafić obišao je ugrožena područja, te je poručio da će biti potrebna pomoć većih nivoa vlasti, kako bi se sve saniralo i kako bi što prije krenulo u regulaciju korita rijeke Gribaje, koja je prouzrokovala probleme.

Radnici JP Vodovod i kanalizacija Kalesija osposobili su nastale kvarove na vodovodnoj mreži, tako da je normalizovano vodosnabdijevanje u Kikačima i Tojšićima, a radnici KP “Komunalac” rade na otklanjanju i čišćenju otpada.

(fejm.ba)