Kako sačuvati jezero Modrac?

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK završilo je postupak javne rasprave o Nacrtu prostornog plana područja posebnih obilježja dijela Slivnog područja akumulacije Modrac za period od 2016. do 2036. godine. U okviru javne rasprave održane su i tri tribine u opštinama Živinice i Lukavac, te gradu Tuzli, uz učešće velikog broja građana, te predstavnika Udruženja i nevladinih organizacija.

Pored Lukavca, Živinica i Tuzle, mišljene o Nacrtu prostornog plana područja posebnih obilježja dijela Slivnog područja akumulacije Modrac dale su i ostale opštine Tuzlanskog kantona. U okviru javne rasprave pristiglo je 130 primjedbi, prijedloga i sugestija od kojih će neke bit ugrađene u nacrt planskog dokumenta.

»Planom su utvrđene detaljne namjene površina, privredne zone, građevinska zemljišta. Također utvrđeno je i šta se može uraditi u obalnom pojasu. Planirana je i izgradnja kanalizacionog i sistema vodsnabdijevanja, a osnovni cilj je zaštita cijelog prostora, kako bi se sačuvalo jezero, kao vrijedno prirodno blago, privredni i turistički potencijal BIH«, kazala je Dušića Tadić, direktorica Zavoda za prostorno planiranje i uređenje TK.

Planom je predviđen i razvoj omladinskog turizma kroz izgradnju omladinskih kampova. Kada je u pitanju privreda akcenat je stavljen na termomineralni izvor kiseljaka, što otvara mogućnost izgradnje banjskog lječilišta, punionice kiseljaka i sl. Prema riječima direktorice Zavoda za prostorno planiranje i uređenje TK, izvještaj o javnoj raspravi je pri kraju, te bi se ovaj dokument u narednom mjesecu trebao dati na usvajanje Vladi i Skupštini Tuzlanskog kantona.

( TVTK )