Kako će Tuzlanski kanton utrošiti sredstva od Federacije BiH?

Vlada Federacije BiH kantonima će dodijeliti 200 miliona KM, za što su nedavno potpisani ugovori sa predstavnicima kantona. Sredstva su planirana za provođenje strukturalnih reformi i finansiranje odnosno sufinansiranje infrastrukturnih projekata koji su od značaja za Federaciju BiH.

Kako je navedeno prilikom potpisivanja ugovora sa predstavnicima kantona, Vlada Federacije BiH na ovaj način nastavlja finansijsku podršku kantonima, gradovima i općinama. Tuzlanski kanton će dobiti oko 39 miliona KM. Kantonalni premijer pojašnjava kako će utrošiti ta sredstva.

”U najvećoj mjeri ista će biti realizovana u smislu realizacije onih mjera koje smo označili kao prioritetne, 18 mjera. Vrlo je bitno da je namjena sredstava, ovih 39 miliona KM postavljena prilično široko, tako da nećemo imati problema kada je u pitanju dio koji se odnosi na pravdanje sredstava”, ističe Irfan Halilagić, premijer TK.

Halilagić navodi da će to biti projekti koji su važni i za Tuzlanski kanton ali i Federaciju BiH. Prije svega se odnosi na osiguranje bolje opreme za policiju.

”Naravno da je od interesa Federaciji BiH da opremimo policiju, materijalno-tehničko opremanje MUP-a odnosno Uprave policije ovih 15 miliona KM i slične namjene, neće biti problema da ta sredstva utrošimo”, kaže on.

Nakon potpisivanja ugovora, predstavnici kantona dobili su dodatna pojašnjenja od federalne ministrice finansija, kako ne bi bila sredstva utrošena nenamjenski.

”Mislim da i ostale tačke koje smo postavili kao prioritetne pa i socijalne mjere koje smo uveli će biti predmet realizacije tih sredstava”, rekao je Halilagić.

Dio sredstava u TK će biti usmjeren u kapitalne projekte u oblasti obrazovanja, kao naprimjer u energetsku efikasnost što podrazumijeva zamjenu stolarije, popravku krovova ili nove fasade školskih objekata