Kadrovske, finansijske i druge odluke Vlade TK

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je na jučer održanoj 58. redovnoj sjednici dala prethodnu saglasnost na Odluku Upravnog odbora Javne ustanove Arhiv Tuzlanskog kantona o utvrđivanju prijedloga za imenovanje Omera Zulića za vršioca dužnosti direktora Javne ustanove Arhiv Tuzlanskog kantona, do okončanja konkursne procedure za izbor i imenovanje direktora, a najduže na period do šest mjeseci.

Vlada je dala i saglasnost Javnoj ustanovi Narodno pozorište Tuzla za prijem radnika, majstora svjetla, u radni odnos na neodređeno vrijeme, te Općinskom sudu u Banovićima za prijem državnog službenika stručnog saradnika za vođenje zemljišnih knjiga i Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona za prijem dva viša referenta – daktilografa i jednog višeg referenta za poslove arhive i čuvanje akata u radni odnos na neodređeno vrijeme.

Finansijske odluke

Vlada je dala saglasnost na tekst Aneksa I Ugovora o finansiranju Projekta prve faze adaptacije i opremanja Odjeljenja za dječiju i adolescentnu psihijatriju na Klinici za psihijatriju JZU UKC Tuzla. Podsjećamo, prvobitno potpisanim ugovorom Vlada je osigurala 300.000,00 KM, a ovim aneksom omogućava se provođenje postupka po fazama, čime se jedan dio odnosi na radove, a drugi na nabavku opreme, a pri čemu ukupan iznos odobrenih sredstava ostaje nepromijenjen.

U skladu sa ranije donesenim Programom manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton za 2024. godinu, Vlada je odobrila 3.000 KM Ekološkom savezu „EKO-ZELENI“ Tuzlanskog kantona, na ime troškova organizacije i realizacije manifestacije „Svjetski dan voda“, kao i 5.000 KM Savezu dobitnika najvećih ratnih priznanja i odlikovanja Tuzlanskog kantona, za sufinansiranje obilježavanja „Dana dobitnika najvećih ratnih priznanja i odlikovanja Tuzlanskog kantona“ koji se održava 12. juna 2024. godine.

Na ime sufinansiranja izdataka za rad i aktivnosti Fondacije Istina Pravda Pomirenje, Tuzla, Vlada je ovom udruženju odobrila 25.000 KM.

Također Vlada je prihvatila izvještaj o utrošku sredstava sa budžetske pozicije „Podrška projektima Kantonalne privredne komore Tuzla za prošlu godinu i Komori odobrila 30.000 KM, i to po 15.000 KM podrške projektima promocije i prezentacije zajedničkih postavki privrede Tuzlanskog kantona na sajmovima u zemlji i inozemstvu za 2024. godinu, te kontinuiranoj edukaciji za privredne subjekte s ciljem povećanja konkurentnosti privrede Tuzlanskog kantona.

Na jučerašnjoj sjednici Vlada je donijela odluku kojom se putničko motorno vozilo marke FORD FIESTA, u vlasništvu Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona, prenosi u vlasništvo JU Mješovita srednja škola Doboj istok.

Vlada je odobrila i usmjeravanje transfera za posebne namjene, u Budžet Tuzlanskog kantona za 2024. godinu. Za realizaciju projekta „Biblioteka je srce škole“ JU OŠ „Solina“ Tuzla, 4.000 KM dodijelilo je Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke.

Vlada je donijela Smjernice ekonomske i fiskalne politike Tuzlanskog kantona za period 2025.-2027. godina.

Jučer je Vlada, kao i svakog mjeseca, utvrdila osnovice za obračun plaća i visine naknada za ishranu u toku rada budžetskih korisnika za maj 2024. godine.

Ostale odluke

Vlada je donijela odluku kojom se godina 2024. proglašava „Godinom Hasanaginice“. Godišnjica će se obilježiti na području Tuzlanskog kantona nizom kulturnih aktivnosti, naučnih skupova i predavanja, s ciljem da se javnosti predstave značaj i bitni elementi Balade kao reprezentativnog kulturnog proizvoda koji je dio evropske književne vrijednosti. Naime, imajući u vidu da se ove godine navršava 250 godina od prvog zapisa balade „Hasanaginica“, Ministarstvo kulture sporta i mladih TK je odlučilo da kroz manifestaciju „Dani europskog naslijeđa“ obilježi ovu godišnjicu.

Vlada je imenovala interresornu Radnu grupu za izradu Strategije za unapređenje položaja starijih osoba u Tuzlanskom kantonu za period 2024.-2029. godina.

Zbog usklađivanja osnivačkih akata sa pozitivnim propisima, te tehničkih korekcija, Vlada je donijela izmjene i dopune Uredbe o Uredu Vlade Tuzlanskog kantona i Uredbe o Uredu premijera TK.

Na jučer održanoj sjednici Vlada je dala prethodnu saglasnost na prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o plaćama, naknadama i drugim ličnim radnika Javne ustanove Narodno pozorište Tuzla.

Odjeljenje za informisanje Vlade TK