Kada počinje isplata penzija za maj?

Shodno Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju, penzije za maj će biti isplaćene preko Jedinstvenog računa trezora FBiH u subotu 5. juna 2021. godine.

Najniža penzija iznosi 382,18 KM, zagarantovana 478,91 KM, a najviša 2.174,48 KM.

Penziju za maj će primiti 424.833 korisnika.

Ukupno potrebna sredstva za isplatu penzija za maj, iznose oko 195 miliona KM.