JKP Komunalac Tuzla: Očišćena velika divlja deponija otpada u Gradovrškoj šumi

Projekat “Uspostavljanje sistema za održivo upravljanje kabastim otpadom, na teritoriji gradova Užica i Tuzle – Bulky Waste Less” – BWL, na području Tuzle realizuje JKP Komunalac Tuzla,.

Jedna od projektom predviđenih aktivnosti za grad Tuzlu od velike važnosti je lociranje, mapiranje i čiščenje četiri ilegalne divlje deponije kabastog otpada.

S tim u vezi, BWL projektni tim Komunalca u saradnji sa predstavnicima Službe za komunalne poslove i rad mjesnih zajednica Tuzla, je u prethodnom periodu radio na lociranju i mapiranju mjesta gdje je nepropisno odložena veća količina kabastog otpada, koja svojim volumenom i masom prevazilazi nemar jednog pojedinca već organizovano dovoženje i nepropisno odlaganje kabastog i druge vrste otpada.

– Prva divlja deponija koju smo locirali i mapirali je deponija na dvije različite lokacije u preljepoj Gradovrškoj šumi, koja se nalazi na tromeđi Male Soline, Gornje Grabovice i Svojtine. Nakon lociranja divlje deponije, u saradnji sa radnom jedinicom Higijena grada u petak 29.10.2021. godine, uz podršku mehanizacije i ljudstva izvršeno je  čiščenje i sanacija terena, nakon čega je prostor vraćen u stanje kakvo priroda zaslužuje – istakli su iz JKP Komunalac.

Uklonjeno je ukupno 4 kubna metra kabastog i ostalog otpada (1250kg).