Dvije porodice sa područja Živinica evakuirane iz domova

Dvije porodice koje bi mogle biti ugrožene od rijeke Gostelje i Spreče na području grada Živinice, evakuirane su i izmještene iz svojih domova. Porodice su premještene u alternativni smještaj u cilju preventivnog djelovanja, što je odlučeno na vanrednoj sjednici Gradskog štaba civilne zaštite, a u cilju sprječavanja negativnih posljedica koje mogu izazvati obilne kišne padavine na području grada Živinice.