Jedan bh. graničar pokriva 15,5 kilometara granice

Iako migrantska kriza u BiH traje godinama i kraj joj se ne nazire, Granična policija (GP) BiH još nema dovoljno opreme koja joj treba da se izbori sa ovim izazovom, ali ni kadra, pa tako jedan graničar pokriva 15,5 kilometara granice.

“Dijelovi kopnene granice između graničnih prelaza, koji su posebno ugroženi s aspekta ilegalnih migracija, krijumčarenja ljudi i robe, nisu adekvatno pokriveni tehničkom opremom (video-nadzor, senzori, uređaji za noćno osmatranje i dr.)”, navodi se u Prednacrtu izvještaja o radu GP BiH za 2020. godinu.

Nije, međutim, oprema jedini problem graničara suočenih sa migrantskom krizom. Nedostaje im i kadra. Naime, krajem 2020. imali su 2.288 zaposlenih, dok je Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji GP BiH predviđeno 2.646 zaposlenih.

“Trenutno je nepopunjeno 358 radnih mjesta. Nedostaju 334 policijska službenika”, ističe se u ovom dokumentu.

Manjak graničnih policajaca odlično odslikava i sama situacija na terenu.

“Prosječan broj angažovanih policijskih službenika dnevno u nadzoru državne granice iznosi približno 200, odnosno 100 u toku jedne smjene (12 sati). To bi značilo da je u jednoj smjeni na cjelokupnoj granici BiH (na kopnu i na rijekama) na lokalnom nivou u nadzoru granice radio jedan policijski službenik na prosječno 15,5 km”, naglašava se u ovom prednacrtu.

Kako se dodaje, trend rasta migracionog pritiska na granici nastavljen je i tokom 2020. godine. Na dijelove granice, zbog visokog stepena rizika, preraspodjeljivani su policajci iz drugih organizacionih jedinica, povećavana je prisutnost u graničnom pojasu i korištena su materijalno-tehničkih sredstava.

Angažovani su i policajci iz drugih policijskih agencija u BiH kao ispomoć. Međutim, ni to nije dovoljno.

“I pored toga, GP BiH sve teže uspijeva odgovoriti pojačanom migracionom pritisku i rastućem trendu ilegalnih ulazaka u BiH državljana zemalja visokog migracionog rizika”, upozoreno je u ovom dokumentu.

Marina Pendeš, članica Zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost BiH, smatra da je i te kako bitno jačati nadzor istočne granice BiH, gdje se evidentiraju ilegalni ulasci.

“S obzirom na određene probleme, u smislu zapošljavanja ljudi, odnosno usvajanja novog pravilnika kojim bi se povećao broj pripadnika GP BiH, dok se to ne završi, treba raditi na modernizaciji GP BiH u smislu kupovine opreme koja će zamijeniti ljude, kao što su dronovi sa kamerama koji mogu granicu nadzirati i danju, i noću”, rekla je Pendešova za “Nezavisne novine”.

I Franka Vican, portparol GP BiH, ističe da je najveći problem GP BiH u borbi protiv nezakonitih migracija kadrovska nepopunjenost i nedovoljna materijalno-tehnička opremljenost, a posebno opremljenost specijalističkom opremom za nadzor granice i opremom za obavljanje graničnih provjera.

Prema njenim riječima, nedostatak kapaciteta dodatno otežava rad službenika koji se, kako kaže Vicanova, nadljudskim naporima bore da bi se adekvatno zaštitila državna granica.

“GP BiH kontinuirano prati stanje nezakonitih migracija na cjelokupnoj državnoj granici BiH te na osnovu procjene i analize rizika obavlja preraspoređivanje policijskih službenika na dijelovima državne granice gdje je zabilježen najveći migracijski pritisak. Kao ispomoć GP, angažiran je i određeni broj pripadnika MUP-a Republike Srpske, Državne agencije za istrage i zaštitu te Direkcije za koordinaciju policijskih tijela”, istakla je Vicanova za “Nezavisne novine”.

Duplo više otkrivenih u ilegalnom prelasku

U ilegalnom prelasku državne granice u 2020. godini otkriveno je 11.857 lica, što je više za 5.998 ili čak 102 odsto u odnosu na 2019. godinu (5.859).

U ilegalnom prelasku najviše je državljana Pakistana, Avganistana, Maroka, Bangladeša, Iraka, Irana, Sirije…

Prema podacima Granične policije BiH, tokom prošle godine evidentirana su ukupno 923 strana državljanina koji su deportovani iz BiH ili su samostalno napustili BiH u roku ostavljenom za dobrovoljno napuštanje.