JAVNI POZIV Za sudjelovanje na konkursu/natječaju za izradu slogana i dizajn vizualnog identiteta Turističke zajednice Grada Gračanica

Turistički ured Turističke zajednice Grada Gračanica, na osnovu člana 6. Statuta Turističke zajednice Grada Gračanica raspisuje :

 

JAVNI POZIV

 

Za sudjelovanje na konkursu/natječaju za  izradu slogana i dizajn vizualnog identiteta Turističke zajednice Grada Gračanica

 

Turistička zajednica Grada Gračanica upućuje Javni Poziv – konkurs/natječaj za izradu dizajna vizualnog identiteta  (izrada loga) i slogana Tuirstičke zajednice Grada Gračanica, s ciljem stvaranja prepoznatljivog i trajnog vizualnog identiteta Turističke zajednice Grada Gračanica, te primjene u poslovnoj korespondenciji i korištenje za promotivne  aktivnosti.

Konkurs/Natječaj je otvoren za sve zainteresovane strane; profesionalne dizajnere, arhitekte, ilustratore,  likovne umjetnike, koji imaju bosanskohercegovačko državljanstvo i prijavljeno prebivalište u Bosni i Hercegovini, kao i kreativne timove i agencije.

 

Predmet konkursa/natječaja ;

–  Umjetničke usluge

 

Uslovi konkursa/natječaja

 • Prijavljeno rješenje slogana i dizajna vizualnog identiteta mora biti inovativan i originalan rad autora/ice
 • Isti autor/ica može predložiti više rješenja (maksimalno tri)
 • Prijedlog slogana i dizajna vizualnog identiteta treba biti kreativan i jedinstven
 • Iz prijedloga slogana i dizajna vizualnog identiteta treba biti jasno da je riječ o Turističkoj zajednici Grada Gračanica.

 

Kriteriji vrednovanja rješenja

 • Autentičnost, kreativnost te profesionalna i savremena artikulacija rješenja utemeljena na kulturno/historijskom i prirodnom nasljeđu Grada Gračanica.
 • Funkcionalno, nestereotipno, fleksibilno rješenje koje predstavlja jasan stručni dizajnerski doprinos u širem kulturnom i turističkom smislu.
 • Primjenjivost u urbanom i ruralnom kontekstu i okruženju
 • Primjenjivost u različitim tradicionalnim i savremenim materijalima
 • Razumljivost heterogenoj ciljnoj skupini (mještani, turisti, djeca…)
 • Moguća prepoznatljivost unutar identiteta Bosne i Hercegovine

 

Sadržaj konkursnog/natječajnog rada

 

Konkurs/Natječajni rad treba sadržavati:

 1. Znak i/ili logotip

– osnovne grafičke standarde znaka i/ili logotipa (međusobni odnosi, umanjenja i dr.)

 1. Prijedlog slogana i odnos sa znakom i/ili logotipom

– međusobni odnosi znaka, logotipa i slogana (slogan treba prezentirati na bosanskom i engleskom jeziku)

 1. Karakteristične boje i tipografije

– prikaz karakterističnih boja i tipografija

 1. Primjeri aplikacije

– prezentacija treba sadržavati barem 5 primjera aplikacije prijedloga slogana i elemenata vizualnog identiteta koji najbolje ocrtavaju prednosti konkursnog/natječajnog rada.

 1. Tekstualno obrazloženje koncepta (maksimalno 1200 znakova)
 2. Predloženo idejno rješenje se mora dostaviti u kolornoj i crno – bijeloj verziji , s tim da crno – bijela verzija treba biti prikazana u pozitivu i negativu.

Način prijave na natječaj

Da bi se osigurala anonimnost sudjelovanja na konkursu/natječaju i objektivnost prilikom odabira najboljeg rješenja slogana i dizajna vizualnog identiteta radove je potrebno poslati poštom u zatvorenoj koverti na adresu:

 

Turistička zajednica Grada Gračanica

Osman kapetanova medresa br. 13 , sa naznakom

Prijava za konkurs/natječaj – dizajn slogana i vizualnog identiteta, NE OTVARATI!

 

Napomena: Prijave u kojima će lični podaci biti navedeni na prijavnoj kovert ili na dizajnu vizualnog identiteta neće biti razmatrani.

Svojim potpisom natjecatelji potvrđuju autorstvo konkursnog/natječajnog rada, čime jamče da su ovlašteni za predaju istog i da posjeduju ovlasti daljnjeg korištenja i izmjene konkursnog/natječajnog rada, te potvrđuju da, prema uslovima konkursa/natječaja, imaju pravo sudjelovanja i da su saglasni s eventualnom dodjelom ugovora za daljnju razradu konkursnog/natječajnog rada.

Prijava na Konkurs/natječaj – dizajn slogana i vizuelnog identiteta obavezno mora da sadrži drugu zatvorenu kovertu sa ispunjenom i potpisanom;

 1. Prijavnicom koja je data u prilogu 1 Konkursa
 2. Izjavom o korištenju predloženog rješenja koja je data u prilogu 2 Konkursa
 3. Izjavom o autorstvu prijavljenog rješenja koja je data u prilogu 3 Konkursa
 4. Ovlaštenjem koje je dato u prilogu 4 Konkursa.

Konkursne/natječajne radove treba predati u digitalnom zapisu (prezentacija u .pdf formatu te pojedinačne vizualizacije u jpg formatu) na USB s priloženim štampanim kolor fotografijama/ispisima A4 formata.

Svakom konkursnom/natječajnom radu i pripadajućoj koverti dodjeljuje se šifra pod kojom će se rad voditi tokom ocjenjivanja.

U slučaju da Natjecatelj šalje više od jednog konkursnog/natječajnog rada, potrebno je svaki od njih odvojeno poslati i pripremiti prema pravilima konkursa/natječaja.

 

Rokovi

Rok za prijavu na  konkurs/natječaj je  26. oktobar 2020. do 12.00 sati

U slučaju slanja rada poštom i ostalim vrstama dostave, mjerodavan je datum s potvrde prijema.

Sva pitanja vezana uz konkurs/natječaj mogu se postaviti elektronskim putem, slanjem upita na sljedeću adresu: tzgracanica@gmail.com

Odgovori na pitanja poslati će se u najkraćem mogućem roku izravno na adrese onih koji su pitanja postavili.

Radovi pristigli nakon naznačenog roka neće biti razmatrani.

 

Komisija za konkurs/natječaj

Odluku o odabiru najboljeg rješenja slogana i vizualnog identiteta i dodjelu novčane nagrade  za  najbolje grafičko rješenja donijet će Turističko vijeće Turističke zajednice Grada Gračanica.

 

Nagrade

Dodjeljuju se 2 novčane nagrade. Ukupni fond za nagrade iznosi 300,00 KM, i to za najbolji logo nagrada 200,00 KM i za najbolji slogan nagrada 100,00 KM.

   

Objava rezultata

Sudionici konkursa/natječaja o rezultatima odabira bit će obaviješteni posredstvom elektronske pošte. Komisija (Turističko vijeće Grada Gračanica) za konkurs/natječaj objavit će rezultate najkasnije do 1 novembra 2020.g..

Ime nagrađenih autora/ica i nagrađeni radovi bit će objavljeni na web stranici Grada Gračanice i u lokalnim medijima.

 

Uslovi korištenja logotipa

Slogan i vizualni identitet predstavljat će Turističku zajednicu Grada Gračanice, a svojom vizualnom komunikacijom će promovirati Grad Gračanica

Sva autorska prava nagrađenog grafičkog rješenja logotipa po ovom konkursu/natječaju sporazumno se prenose na Turističku zajednicu Grada Gračanice sklapanjem autorskog Ugovora između Turističke zajednice i autora/ice  – autor/ica  slaže se da neće imati daljnjih autorskih potraživanja prema Turističkoj zajednici Grada Gračanice.

Sklapanjem Autorskog ugovora definirat će se uslovi i rokovi  isplate iznosa novčanih nagrada.

Turistička zajednica Grada Gračanica zadržava pravo na doradu odabranog vizualnog identiteta u suradnji s autorom/icom.

Turistička zajednica Grada Gračanica ne snosi dodatne eventualne financijske troškove izrade vizualnog identiteta.

 

Turistička zajednica Grada Gračanica zadržava pravo da među pristiglim radovima na konkurs/natječaj ne izabere pobjednički rad i poništi konkurs/natječaj, ukoliko komisija/turističko vijeće za konkurs/natječaj ocijeni da niti jedan rad ne zadovoljava zadane kriterije.

Sudjelovanjem na konkursu/natječaju autor/ica pristaje na sve navedene uvjete.

 

Ostale napomene

Svim pristiglim kovertama sa radovima, Komisija za konkurs/natječaj će dodijeliti šifre pod kojima će se radovi voditi tokom ocjenjivanja. Učesnici konkursa su dužni držati svoj rad anonimnim sve do objave rezultata konkursa/natječaja.

Svi učesnici Konkursa/natječaja, članovi komisije i svi drugi koji su poslovno vezani za realizaciju konkursa/natječaja, obavezni su čuvati tajnost svih podataka i informacija vezanih za ovaj konkurs/natječaj.

Uposlenici Turističke zajednice Grada Gračanica, članovi Tuirstičkog vijeća Grada Gračanica i članovi njihovih porodica nemaju pravo sudjelovanja u ovom konkursu/natječaju.

 

Prijavljeni radovi nakon završetka konkursa/natječaja postaju arhivska dokumentacija i ne vraćaju se natjecateljima, s napomenom da isti neće biti korišteni u druge svrhe.

 

Voditelj Tuirstičkog ureda Grada Gračanica

mr.sc.Edin Ibrišević s.r.

 

Prilog:

 1. Prijavnica
 2. Izjava o korištenju predloženog rješenja
 3. Izjava o autorstvu prijavljenog rješenja
 4. Ovlaštenje