JAVNI POZIV za popunu jedinica opće namjene i raspoređivanje na dužnost povjerenika civilne zaštite Grada Gračanica

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

GRAD GRAČANICA

Služba za civilnu zaštitu

 

Broj: 08-40-4800/2023

Gračanica, 08.12.2023. godine

 

 

Na osnovu člana 10. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, broj: 39/03, 22/06 i 43/10) i člana 10. Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije obveznika civilne zaštite („Službene novine Federacije BiH“, broj: 1/19), Služba za civilnu zaštitu Grada Gračanica raspisuje

 

JAVNI POZIV

za popunu jedinica opće namjene i raspoređivanje na dužnost povjerenika civilne zaštite Grada Gračanica

 

Pozivaju se svi zainteresovani građani starosti od 18 do 60 godina (muškarci), odnosno od 18 do 55  godina (žene) da budu raspoređeni u jedinice civilne zaštite opće namjene, odnosno na dužnost povjerenika civilne zaštite i da učestvuju u zaštiti i spašavanju.

Raspoređivanje obveznika civilne zaštite u strukture civilne zaštite grada vrši se na osnovu slijedećih kriterija:

  1. opšta zdravstvena sposobnost,
  2. vrsta i stepen školske spreme,
  3. zanimanje, posao ili funkcija koju obavlja,
  4. znanje i vještine od značaja za obavljanje zadataka zaštite i spašavanja,
  5. godine starosti,mjesto prebivališta,
  6. drugi kruteriji koje utvrdi nadležni organ civilne zaštite.

Popuna jedinica civilne zaštite opće namjene i raspoređivanje na dužnost povjerenika civilne zaštite provodi se na način da se svi zainteresovani građani koji su se prijavili i koji ispunjavaju kriterije utvrđene javnim pozivom, pozovu na intervju.

Prilikom obavljanja intervjua, svi kandidati koji su zadovoljili kriterije utvrđene javnim pozivom upoznaju se pisanim putem o pravima i dužnostima pripadnika civilne zaštite koji su utvrđeni u članu 10. i članu 13. do 22. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine FBiH“, broj: 39/03, 22/06 i 43/10).

Nakon upoznavanja o pravima i dužnostima, kandidat za pripadnika civilne zaštite:

  • potpisuje izjavu o dobrovoljnom pristupanju strukturama civilne zaštite i
  • dostavlja svoje lične i druge potrebne podatke na propisanom obrascu radi

uvođenja u službenu evidenciju pripadnika civilne zaštite nadležnog organa.

Zainteresovana lica se mogu lično prijaviti svakim radnim danom u prostorijama Službe za civilnu zaštitu Grada Gračanica, koja je smještena u ulici Mehmeda Ahmetbegovića, broj: 9 ( stara zgrada JP „ KOMUS“ Gračanica) u periodu od 11.12.2023. godine do 11.02.2024. godine,  u vremenu od 07,30 do 16,00 sati.

 

POMOĆNIK GRADONAČELNIKA

Mustafa Bajić, dipl. ing., s.r.

 

Grad Gračanica