JAVNI POZIV za javnu raspravu o Nacrtu Odluke o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade

BOSNA I HERCEGOVINA

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

GRAD GRAČANICA

Služba za prostorno uređenje,

geodetske i imovinsko pravne poslove

Broj predmeta: 01-04-00829/1-2023

Datum: 07.03.2023. godine

U skladu sa članom 118. stav 1. Statuta Grada Gračanica (“Službeni glasnik Grada Gračanica”, broj 01/23), članom 100. Poslovnika Gradskog vijeća Gračanica (“Službeni glasnik Općine Gračanica”, broj: 06/14 i 07/18 i “Službeni glasnik Grada Gračanica”, broj: 03/20 i 01/21), članom 24. Odluke o javnim raspravama (“Služben glasnik Grada Gračanica”, broj: 02/22) i Zaključkom Gradskog vijeća broj 01-04-00829-2023 od 28.02.2023. godine Služba za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko pravne poslove  o b j a v l j u j e

JAVNI POZIV

za javnu raspravu o Nacrtu Odluke o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade

Pozivaju se vijeća mjesnih zajednica, etažni vlasnici u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama, pravna i fizička lica zainteresirana za obavljanje poslova upravitelja i građani da lično ili putem svojih organizacija, institucija ili drugih oblika organizovanja dostave svoje prijedloge, primjedbe, dopune i sugestije na Nacrt Odluke o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade na adresu: Grad Gračanica, Služba za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko-pravne poslove, ulica Bašeskijina 1 ili na e-mail: a.hodzic@gracanica.gov.ba ili a.arnaut@gracanica.gov.ba.

Otvoreni sastanak sa zainteresiranim građanima, predstavnicima vijeća mjesnih zajednica, etažnim vlasnicima te pravnim i fizičkim licima zainteresiranim za obavljanje poslova upravitelja, održaće se u četvrtak 23.03.2023. godine u 14,00 sati u Multimedijalnoj sali Grada Gračanica – nova zgrada Gradske uprave na drugom spratu.

Javna rasprava traje do 30.03.2023. godine.

Nacrt Odluke o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade objavljen je na web stranici: www.gracanica.gov.ba i oglasnoj tabli Grada Gračanica.

Javni poziv za javnu raspravu

Nacrt Odluke o koristenju, upravljanju i odrzavanju zajednickih dijelova i uredjaja zgrade

Zakljucak Gradskog vijeca