Javni poziv Turističke zajednice Grada Tuzle za finansiranje/sufinansiranje projekata manifestacija

Turistička zajednica Grada Tuzle je 22.4.2022.objavila Javni poziv za finansiranje/sufinansiranje projekata manifestacija koje doprinose obogaćivanju turističke ponude u  gradu Tuzli.
Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava Turističke zajednice Grada Tuzle za finansiranje i sufinansiranje projekata programima koji imaju za cilj podizanje kvaliteta turističkih kapaciteta na području grada Tuzle u iznosu od 30.000, 00 KM.
Pravo na dodjelu sredstava imaju: neprofitne organizacije koje prema rješenju o upisu u registar  udruženja obavljaju djelatnost koja je u skladu sa prioritetnim područjima ovog javnog poziva u okviru koje će realizovati svoje aktivnosti:
1.Podsticanje razvoja turističke infrastrukture, očuva nje i stvaranje prepoznatljivog i privlačnog turističkog ambijenta, obnova uređenja i aktiviranje područja Grada Tuzle koja su nedovoljno uključena u turistički promet.
2. Kulture i kulturno i privredno naslijeđe:
-Promocija kulturnog i historijskog  naslijeđa
3. Manifestacije od kulture, sportskog privrednog i umjetničkog značaja koje doprinose obogačivanje turističke cjelovite  ponude i privlačenje turista .
Podizanje kvaliteta turističkih usluga
-Razvoj Unapređenja posebnih oblika turizma.
-Stvaranje novih i inovativnih turističkih proizvoda.
Minimalni iznos sredstava koje se mogu dodijeliti po jednoj prijavi u okviru prioritetnog područja iz člana II ovog javnog poziva je 1.000.00KM, a maksimalni 4.000,00 KM.
Aktivnosti odabranih prijavitelja po ovom javnom pozivu moraju se relizovati u periodu od 1.6. 2022.godine do 30.9.2022.
Prijave na Javni poziv se predaju u Prijavnom obrascu koji je objavljen na zvaničnoj stranici Turistička zajednica Grada Tuzle.
Prijave na ova Javni poziv sa pratećim dokumentima treba dostaviti u zatvorenoj koverti ili putem pošte ili predati u Turistički ured Grada Tuzle.