Izvršena analiza vode u TK – Saznajte sa kojih javnih česmi je voda neispravna

S ciljem unapređenja kvaliteta vode za piće,  u periodu 09.03.2016.godine – 15.03.2016 godine Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona je izvršio uzorkovanje i laboratorijske analize vode javnih česmi na području trinaest općina kantona.

Kvaliteta vode 14 javnih česmi ne zadovoljava kriterije Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće. To se odnosi na bakteriološku neispravnost 14 uzoraka, dok su samo 2 uzorka fizičko-hemijski ne ispravna (ne odgovarajuća boja, mutnoća i povećana vrijednost nitrata). Prisustvo koliformnih bakterija govori u prilog visokog rizika korištenja ovakvih voda za piće.

 

Zdravstveno ispravne vode su:

Javna česma Par Selo,  Tuzla

Javna česma Hum Miladije, Tuzla

Javna česma Lipa Mosnik, Tuzla

Javna česma Obodnica Marinovići, Tuzla

Javna česma Čanak, Lipnica,Tuzla

Javna česma Tursun Stjepan polje, Gračanica

Javna česma Cerić Orahovica, Gračanica

Javna česma Majdan Modrac Lukavac

Javna česma Petrak, Lukavac

Javna česma Barutni, Lukavac

Javna česma Marinuša, Sapna

Javna česma Kapavac, Čelić

Javna česma Podglavica Jaz Kladanj

Javna česma G.Vukovije Kalesija

 

Zdravstveno neispravne vode su:

Javna česma Krnja, Tuzla

Javna česma Dokanj, Tuzla

Javna česma Lipa Mihatovići, Tuzla

Javna česma Kotornica, Živinice

Javna česma Djedovača,G.Dubrave, Živinice

Javna česma Vodnica, Šerići Živinice

Javna česma Tito i Alija Željova, Banovići

Javna česma Bjelkina voda, Banovići

Javna česma Javna česma Kukuruzi, Gradačac

Javna česma Zrnić Ševko Vida II, Gradačac

Javna česma Avdina i Ajšina voda Luka, Srebrenik

Javna česma Bukovik Gornji Srebrenik, Srebrenik

Javna česma Dževad Čeliković i Altaga Handžić Sniježnica,Teočak

Javna česma Avdićkuša Klokotnica, Doboj Istok