Izvor Selsebil: Uspjela akcija pošumljavanja

Udruženje Izvor Selsebil, u saradnji sa Direkcijom šuma-Sprečko Živinice, juče je uspješno izvršilo akciju pošumljavanja na području Višće, općina Živinice. Ekipa od 15 vrijednih aktivista je uspjela zasaditi 200 sadnica.

Vođeni činjenicom da su šume glavni izvor kiseonika u našoj atmosferi, koje svojim krošnjama zadržavaju atmosferske padavine i na taj način usljed jakih padavina sprječavaju sapiranje plodnog tla.Višestruke su koristi od šume, koje trebamo jer one obnavljaju atmosferu pretvarajući ugljični dioksid u kisik. Također, više od 2 milijarde ljudi koristi drvo za grijanje. Crnogorica kao meko drvo najčešće se koristi za izradu papira, a bjelogorica kao tvrdo drvo za izradu namještaja. Iz drveća se proizvode i lijekovi, kaučuk, guma itd.

Naša motivacija leži u tome da su najbolji ljudi oni koji koriste zajednici u kojoj žive, a činjenica je da od šumskih dobara cjelokupno društvo ima brojne koristi.

(Nihad Mešić/zivinice.ba)