Izvještaj Kantonalnog operativnog centra civilne zaštite

Prema izvještajima operativnih centara civilne zaštite sa područja Tuzlanskog kantona, u protekla 24 sata, vatrogasne jedinice su pored tehničkih imale i osam intervencija na gašenju požara.

Grad Tuzla
Vatrogasna jedinica Grada Tuzle je imala tri intervencije i to:
-gašenje niskog rastinja na lokaciji Rasovac
-gašenje dimnjaka na objektu u UL. Plane 14
-gašenje otpada u kontejneru

Grad Srebrenik
Vatrogasna jedinica Srebrenik je imala dvije intervencije, gašenje požara na dimnjaku naselje Babunovići i gašenje otpada u kontejneru.

Grad Lukavac
Vatrogasna jedinica Lukavac je imala jednu intervenciju na gašenju električni instalacija u stambenom objektu u UL. Pelagićevo.

Grad Gračanica
Vatrogasna jedinica Gračanica je imala jednu intervenciju na gašenju napuštenog stambenog objekta u MZ Babići.

Klizanje tla
Općina Doboj Istok
Dana 13.03.2023. primljena je informacija iz OC Doboj Istok da je došlo do reaktivacije klizišta u naselju Haskići, MZ Stanić Rijeka, oštećena je glavna putna komunikacija kroz naselje te je ugroženo odvijanje prometa.