INTERVJU: dr.med.sci. Mustafa Tabaković, načelnik Klinike za kardiovaskularnu hirurgiju UKC-a Tuzla o zahvatima, listama čekanja za pacijente…

Na Klinici za kardiovaskularnu hirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla proteklih mjeseci intenziviran je kardiohirurški operativni program. Radi se i po nekoliko operacija u toku jednog radnog dana. Razlog tome je povećani priliv pacijenata iz cijele BiH, a dijelom i iz država regije. O tome, ali i općenito o kardihirurgiji, te pacijentima razgovarali smo sa dr.med.sci. Mustafom Tabakovićem, načelnikom ove Klinike.

Nezavisni.ba: Doktore Tabaković, na početku da vam čestitamo na uspjehu koji ostvarujete Vi i ostali uposlenici u Klinici za kardivaskularnu hirurgiju. Odmah ću vas pitati, kako je biti među najuspješnijima u ovoj oblasti zdravstva?

Osjećam se ponosno i počastvovano što me svrstavate među najuspješnije u ovoj oblasti zdravstva. Veliku zahvalnost za sve što sam postigao u kardiovaskularnoj hirurgiji dugujem svom učitelju, aktuelnom načelniku Klinike za kardiovaskularnu hirurgiju Kliničkog centra Ljubljana prof.dr. Tomislavu Klokočovniku pod čijom ”dirigentskom palicom” sam stasavao kao kardiovaskularni hirurg.

Nezavisni.ba: Oblast kardiovaskularne hirurgije je zaista široka. Kako najlakše opisati i ljudima reći šta sve obuhvata ova oblast, odnosno šta je ono što se sve radi u Klinici za kardiovaskularnu hirurgiju?

Oblast KVH je zaista široka. U Klinici za KVH se vrše svi operativni zahvati na srcu i velikim krvnim žilama, počevši od korijena aorte pa nadalje.

Nezavisni.ba: To su uglavnom sve složeni operativni zahvati. Obzirom da takvi zahvati iziskuju i posebnu pažnju, ali i uslove u kojima se rade, može li se UKC Tuzla odnosno vaša Klinika pohvaliti dobrom zdravstvenom opremom i aparaturom?

Odgovorno tvrdim i iza toga stojim da imamo adekvatan prostor, opremu te materijalno-tehnička sredstva renomiranih evropskih ali i svjetskih proizvođača za obavljanje složenih operativnih zahvata na srcu i velikim krvnim žilama. Ovom prilikom želim reći da nam menadžment UKC-a Tuzla, na čelu sa direktorom doc.dr. Nešadom Hotićem pruža bezrezervnu podršku.

Nezavisni.ba: Uz naravno dobru zdravstvenu opremu, najbitniji je kadar koji izvodi te zahvate. Vi, po ono što se pisalo i u ranijem periodu, možete zaista reći da imate vrhunske stručnjake u svom timu?

Svi ljekari specijalisti kardiovaskularne hirurgije su prošli izvanredno stručno usavršavanje educirajući se u zemljama EU, prvenstveno u Sloveniji na UKC-u Ljubljana ali i u drugim zemljama EU kao i SAD-u.

Nezavisni.ba: Koji su to sve operativni zahvati koje radite u Klinici? Šta je ono sa čim se najčešće suočavate, koja je to vrsta oboljenja?

Do prije nekoliko godina među najučestalijim operativnim zahvatima su bili aortokoronarni bajpasi. U posljednje vrijeme došlo je do značajne promjene u učestalosti vršenja pojedinih operativnih zahvata u korist većeg broja operativnih zahvata na srčanim zaliscima, korijenu aorte i aorti u cjelosti. Pored toga svakodnevno obavljamo operativne zahvate na velikim krvnim žilama gornjih i donjih ekstremiteta.

Nezavisni.ba: Kako izgleda jedan operativni zahvat, naprimjer pacijenata s urođenom srčanom manom? Koliko je uistinu bitna saradnja svih doktora u vašem timu prilikom izvođenja operacije?

Operativni zahvati kojima se otklanjaju srčane mane su zaista jako složene. Razlog tome jeste činjenica da se radi o pacijentima kod kojih je srce kao organ u velikoj mjeri već dobro oštećeno zbog dugogodišnje bolesti. Svi pacijenti odrasle životne dobi a koji imaju dijagnostikovanu srčanu manu podvrgavaju se složenim invazivnim dijagnostičkim pretragama da bi se u konačnici postavila i indikacija za operativnim liječenjem. Od presudnog značaja jeste saradnja i koordinacija kardiovaskularnog hirurga, kardiologa i anesteziologa. Ne smije se zanemariti podatak da u toku jednog operativnog zahvata pored nabrojanih ljekara specijalista aktivno učestvuju i medicinski tehničari. Moram istaći da je i njega pacijenta nakon operativnog zahvata vrlo važan segment oporavka pacijenta.

Nezavisni.ba: Da li se radi samo o starijim osobama, ili među pacijentima ima i mlađih bolesnika oboljelih od bolesti kardiovaskularnog sistema?

Nažalost u posljednje vrijeme sve više mladih osoba se javlja na našu Kliniku sa raznim bolestima kardiovaskularnog sistema, a među njima je veliki broj onih sa urođenim srčanim manama koje nisu na vrijeme prepoznate i uklonjene. Bitno je izdvojiti da se radi o mladim osobama rođenim 90-tih godina prošlog stoljeca. Naravno, najveći broj operisanih su pacijenti zrele i starije životne dobi.

Nezavisni.ba: Ima li ovdje listi čekanja, da li morate praviti liste prioriteta, ili se zaista ne čeka dugo za operativni zahvat?

Na Klinici za KVH postoji lista čekanja za operativne zahvate na srcu i ona u ovom trenutku iznosi do 30 radnih dana. Stručni timovi Klinike za KVH svakodnevno ulažu maksimalne napore da se dužina čekanja na operativni zahvat jos više skrati. Naravno, hitni slučajevi imaju prednost i ne čekaju.

Nezavisni.ba: Jesu li operativni zahvati besplatni za pacijente, ko zapravo snosi trošak?

Za građane BiH svi operativni zahvati su besplatni i troškove snosi Federalni zavod zdravstvenog osiguranja i Fond zdravstvenog osiguranja RS-a.

Nezavisni.ba: Kada spominjemo pacijente, koliko i kako protiče oporavak nakon operativnog zahvata? Dolaze li nakon zahvata redovno na preglede odnosno kontrole? Da li je svaka operacija do sada dobro prošla za pacijenta?

U zavisnosti od težine operativnog zahvata takav je i oporavak. Obično pacijenti koji dolaze na zakazane operativne zahvate zadržavaju se u bolnici 7 dana. Susrećemo se i sa postoperativnim komplikacijama ali izdvajam da iste ne odudaraju od evropskog i svjetskog prosjeka.

Nezavisni.ba: Nedavno ste kazali da među vašim pacijentima ima i državljana drugih zemalja? Znači li to da je Klinika za kardiovaskularnu hirurgija UKC-a Tuzla postala među vodećima u ovoj oblasti?

Među pacijentima Klinike za kardiovaskularnu hirurgiju su pacijenti iz cijele BiH, ali i zemalja regije. Obzirom da su i pojedini predstavnici diplomatskog kora ukazali povjerenje Klinici za kardiovaskularnu hirurgiju UKC-a Tuzla i meni lično, mogu reći da polako postajemo među vodećima.

Nezavisni.ba: Kakva je vaša saradnja sa ostalim kliničkim centrima i klinikama ovakve vrste, što u BiH, što u regiji, pa i šire?

Imamo izvrsnu saradnju sa svim zdravstvenim ustanovama u BiH. Od posebnog značaja je saradnja sa Kliničkim centrom u Ljubljani kada je riječ o saradnji sa ustanovama ove vrste u regiji.

Nezavisni.ba: Spominjali smo medicinski kadar, ima li za njih edukacija, seminara, kako bi bili upoznati i sa najnovijim tehnologijama i tehnikama u ovoj oblasti zdravstva?

Svi mladi ljekari tj. specijalizanti kardiovaskularne hirurgije u okviru plana i programa specijalizacije izvjestan vremenski period će provesti u kliničkim centrima van BiH da bi stekli i unaprijedili znanja i vještine i iste primijenili u svojoj matičnoj ustanovi. Pored kardiovaskularnih hirurga jednako bitan dio našeg tima su specijalisti kardiolozi i anesteziolozi.

Nezavisni.ba: Kakvi su planovi Klinike za kardiovaskularnu hirurgiju za naredni period?

Još jednom napominjem da je jedan od bitnih planova skratiti listu čekanja za operativne zahvate te unaprijediti kvalitet pri pružanju usluga iz oblasti kardiovaskularne hirurgije. Strateški plan razvoja KVH je transplantacija srca. Za ovaj veliki stručni i logistički poduhvat su pripremne radnje u toku.