Inkluzija djece oštećenog sluha još uvijek nije zaživjela u praksi

Javna ustanova Centar za obrazovanje i vaspitanjei rehabilitaciju slušanja i govora Tuzla ima 22 učenika.  Defektolozi i nastavnici Centra, predvođeni direktoricom Amrom Imširagić, ulažu velike napore kako bi pomoću raznih metoda ostvarili pomake u korigovanju ili ublažavanju raznih poteškoća te kako bi što lakše odgovorili svim izazovima sa kojima se susreću.

Kako su naveli iz Centra glavni fokus su im djeca i njihovi roditelji. Posebna pažnja posvećuje se učenicima, a svaki učenik dolazi na tretman koji traje 20 minuta tokom kojih  sa stručnom osobom radi na poboljšanju i uklanjanju svih prepreka.

“Prvo rehabilitator vrše opservaciju,  svakog učenika jer svako dijete oštećenog sluha je priča za sebe, te mu nakon ,opservacija daje tačan termin koliko puta tačno treba da dolazi na rehabilitaciju slušanja  igovora”. –navela je Amra Imširagić, direktorica JU Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Tuzla

Kada je u pitanju inkluzivno obrazovanje TK i njegova primjena Imširević je istakla kako nije zadovoljna procesom inkluzije.

“Po meni je inkluzija samo slovo na papiru. Ja ću se bazirati na skupinu djece sa kojom radimo, a cijelo vrijeme se radi o osnovnom obrazovanju, a šta je sa djecom koja završe redovne škole i onda odlaze na dalje školovanje u redovnom školama  nema defektologa, surdoaudiologa i asistenta u nastavi, a takva djeca su prinuđena da se brinu sama za sebe.” dodala je Imširagić.

Pored toga je istaknuto kako je poseban problem udžbenici jer djeca oštećenog sluha usvajaju znanje na drugačiji način, jer oni uče putem znakovnog jezika, putem očitavanja govora sa lica, jednoručnom abecedeom ili dvoručnom. Međutim, nastavnici u redovnoj nastavi nisu edukovani za takav vid nastave.

Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Centru je dodjelilo odobrenje za realizaciju programa Posebnog edukacijko rehabilitacijskog postupka (PERP)  čija je glavna uloga u tome da je namjenjen djeci koja se nalaze u inkluzivnom procesu koji nemaju pomoć defektologa, a pripadaju skupini oštećenog sluha.

“Postupak se sastoji  iz pružanje podrške učenicima koji imaju problema sa sluhom, a pohađaju redovite škole, dolaze na proces rehabilitacije i pomoći u učenju te u senzornoj integraciji.” rekla je Jasmina Jovanović-Mešković, defektolog i surdoaudiolog u Centru.

“Sva djeca su iz Centra prošla procjenu senzorne integracije koja se sastoji od baze line, a to je snimak od 45 minuta, kako bismo analizirali ponašanje djece u igri, i nakon toga analiziramo taj snimak i uz dodatne razgovore sa roditeljima u kojima saznamo pojedine stvari, te  napravimo procjenu i utvrdimo da li kod djeteta postoje poteškoće u senzornoj integraciji, i ukoliko ih uočimo napravimo ciljeve i započinjemo sa tretmanima.” dodala je Emina Numanović Senyuz, defektolog i  surdoaudiolog u Centru

Pored nastave i rehabilitacije, djeca učestvuju u velikom broju sekcija, kao što je pantomima, ručni radovi, ritmička, recitatorska, dramska, likovna, sportska i mnoge druge sekcije.