Indonežanski i univerziteti iz Tuzle, Mostara i Zenice počinju saradnju

Tri bosanskohercegovačka univerziteta, iz Tuzle, Mostara i Zenice počinju saradnju sa tri indonežanska univerziteta u Džakarti, Bandungu i Yogyakarti, nakon što su u toj dalekoistočnoj zemlji, a u organizaciji ambasadorice Indonezije u BiH Amelie Ahmad Yani i njenih saradnika, predstavnici visokoškolskih ustanova dvije države popisali memorandume o saradnji.

Tekst i foto: Bisera Džidić

Potpisnici sporazuma o saradnji u razgovoru za Fenu naglašavaju značaj buduće saradnje, razmjene iskustava, informacija i pozitivnih praksi, za studente i nastavno osoblje, te u konačnici kompletan obrazovni sistem i bh društvo.

Rektorica Univerziteta u Tuzli prof.dr.Nermina Hadžigrahić kaže kako saradnja sa tri univerziteta u Indoneziji znači umrežavanje i međusobnu razmjenu nastavnika, istraživača, studenata i drugog osoblja u svrhu predavanja i razmjene iskustava.

-Saradnja će biti realizirana i kroz zajedničko učešće i apliciranje za sredstva namijenjena za obrazovanje, istraživanje i umjetničke aktivnosti, zajedničke obrazovne i aktivnosti obuke i/ili istraživačke aktivnosti, te zajedničke organizacije konferencija, simpozija, kongresa, seminara, kurseva, ljetne škole, radionica i drugih oblika saradnje od zajedničkog interesa, kao i programe razmjene studenata – pojašnjava rekotorica Univerziteta u Tuzli prof.dr.Nermina Hadžigrahić.

Prof. dr. med. sc. Ermina Iljazović, Šef Zavoda za patologiju Poliklinike za laboratorijsku dijagnostiku JZU UKC Tuzla i šef Katedre za patologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli je na indonežanskom Univerzitetu u Bandungu održala predavanje pod naslovom “Lezije grlića maternice udružene sa HPV infekcijom, terminologija: trenutni trendovi”, kojem su pisustvovali pored rektora prorektora i studenti završne godine medicine, ginekolozi, a onkolog je bio moderator.

-Premda se radi o potpuno preventabilnom oboljenju, karcinom grlića maternice predstavlja veliki javno zdravstveni problem širom svijeta. U preko 95 posto slučajeva uzrokovan je visoko rizičnim tipovima HPV (human papiloma virus) koji čine jednu od najčešćih seksualno prenosivih bolesti. Sama infekcija ne daje nikakve simptome pa vrlo često osoba nije ni svjesna da je nosilac, izuzev kada se radi o infekciji nisko rizičnim tipovima koji dovode do nastanka genitalnih bradavica – kaže u razgovoru za Fenu prof. dr. med. sc. Ermina Iljazović.

Naglašava kako je cervikalni karcinom posebno čest u zemljama u razvoju, gdje spada i Indonezija sa prosječnom incidencom od 17/100.000 žena što predstavlja visoku stopu učestalosti, dok podaci o prevalenci same infekcije su dostupni samo za Džakartu gdje iznosi oko 96 posto.

-S obzirom da je HPV infekcija posebno česta kod mladih ljudi, u prezentaciji sam poseban fokus stavila na 10 činjenica bitnih za mlade, od toga sta je HPV, kako se dobije, kako se prenosi, kao se može prevenirati i infekcija i posljedične promjene odnosno kako se zaštititi uz pomoć vakcine. Pored grlića maternice, HPV uzrokuje promjene u na drugim organima kao što je grlo, penis, završni dio debelog crijeva. Koliko je bitan HPV i HPV udružene promjene govori i činjenica da je unazad par godina utvrđena posebna terminologija za lakšu komunikaciju i razumijevanje između ljekara kliničara i patologa koja se primjenjuje na sve regije i koja ima posebno mjesto u praktičnom radu kliničara – pojašnjava prof. dr. med. sc. Ermina Iljazović.

Podcrtava značaj edukacija iz ove oblasti i promocije prevencije raka grlića materice, a samim tim i infekcije HPV-om kao seksualno prenosive bolesti, što predstavlja najbitniji korak u sprečavanju nastanka ove bolesti.

-Ni jedna žena ne bi trebala ni oboljeti, a pogotovo umrijeti od raka grlića maternice. Nažalost, još uvijek više od 250.000 žena godinje umre od ove bolesti, a najveći broj je upravo u zemljama u razvoju poput Indonezije i BiH – upozorava prof. dr. med. sc. Ermina Iljazović.

Prorektor za finansije Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru prof. dr. Veldin Ovčina koji je boravio u Indoneziji kaže kako će Memorandumi doprinijeti uspostavljanju čvršćih veza i zajedničkog djelovanja u područjima umrežavanja i međusobne razmjene nastavnika, istraživača i studenata, učešća i apliciranja na međunarodnim projektima, organizovanja konferencija, simpozija, kongresa, radionica od zajedničkog interesa.

-Prepoznata je potencijalna saradnja sa svim organizacionim jedinicama i multidisciplinarnim studijima koji se organiziraju na Univerzitetu „Džemal Bijedić“, gdje su domaćini posebno apostrofirali značaj umrežavanja sa Fakultetom informacijskih tehnologija i univerzitetskim studijima Turizma, Poslovne informatike i Zdravstvene njege – kaže za Fenu prof. dr. Veldin Ovčina.

Naglašava kako će menadžment mostarskog Univerziteta u saradnji sa dekanima fakulteta i voditeljima univerzitetskih studija, do skorašnje uzvratne posjete rektora partnerskih univerziteta iz Indonezije, pripremiti konkretne prijedloge projektnih aktivnosti i akcione planove.

U ime rektora Univerziteta u Zenici, prof.dr Damira Kukića, moemorandume o saradnji sa univerzitetima u Indoneziji potpisao je doc.dr.sc. Harun Hodžić, dekan Medicinskog fakulteta iz Zenice.

-Time je uspostavljena saradnja sa Univerzitetom Indonezija u Džakarti, koji ima 40.000 studenata na raznim fakultetima i studijskim programima, sa Univerzitetom General Ahmad Yani u Bandungu koji ima 15.000 studenata i Univerzitetom General Ahmad Yani u Yogyakarti koji ima 8.000 studenata – izjavio je za Fenu doc.dr.sc. Harun Hodžić, naglašavajući da su sva tri Univerziteta zainteresirana za saradnju u oblastima Medicinskog fakulteta, Fakulteta zdravstvene njege i menadžmenta te IT tehnologije.

-Univerzitet u Bandungu je izrazio spremnost za uspostavom saradnje i sa Metalurškim fakultetom Univerziteta u Zenici, a nakon mog pojašnjenja su bili oduševljeni idejom o saradnji i sa ovim fakultetom u Zenici – pojašnjava doc.dr.sc. Harun Hodžić.

Uspostava saradnje visokoškolskih ustanova iz BiH i Indonezije rezultat je angažmana ambasadorice Indeonezije u BiH Amelie Ahmad Yani, koja je organizirala krajem oktobra boravak u Indoneziji višečlane delegacije iz BiH – predstavnika Univerziteta iz Mostara, Zenice, Tuzle, predstavnika novinske agencije Fena, turističkih agencija, Turkish Airlinesa i privrednika.

(nezavisni.ba)