Indeks potrošačkih cijena u BiH: Gotovo sve je poskupilo

U junu 2018. godine na mjesečnom nivou u Bosni i Hercegovini (BiH) zabilježene su veće cijene stanovanja, režijskih izdataka, zdravstva, prevoza, rekreacije i kulture, restorana, hotela i ostalih dobara i usluga, podaci su Agencije za statistiku BiH.

Cijene proizvoda i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju u Bosni i Hercegovini mjerene indeksom potrošačkih cijena, u junu 2018. godine u odnosu na prethodni mjesec, u prosjeku nisu zabilježile promjenu.

Više cijene su zabilježene u odjeljcima “stanovanja i režijskih izdataka”, “zdravstva”, “prevoza”, “rekreacije i kulture”, “restorana i hotela” te “ostalih dobara i usluga”.
Posmatrano po odjeljcima prema namjeni potrošnje (COICOP), u junu 2018. godine u odnosu na prethodni mjesec, u prosjeku je zabilježen rast cijena u odjeljcima “stanovanja i režijskih izdataka” za 0,7 posto, “zdravstva” za 0,3 posto, “prevoza” za 1,3 posto, “rekreacije i kulture” za 0,4 posto, “restorana i hotela” te “ostalih dobara i usluga” za 0,1 posto, podaci su Agencije za statistiku BiH.

Niže cijene su zabilježene u odjeljcima “hrane i bezalkoholnih napitaka”, “alkoholnih pića i duhana” te “odjeće i obuće”.

”Posmatrano po odjeljcima prema namjeni potrošnje (COICOP), u junu 2018. godine u odnosu na prethodni mjesec, u prosjeku je pad nivoa cijena zabilježen u odjeljcima ‘hrane i bezalkoholnih napitaka’ za 0,6 posto, ‘alkoholnih pića i duhana’ za 0,1 posto te ‘odjeće i obuće’ za 1,9 posto.”, navodi Agencija za statistiku BiH.

Na godišnjem nivou u prosjeku zabilježen je rast nivoa cijena od 1,9 posto.

Na godišnjem nivou prosječni rast cijena zabilježen je u odjeljcima “hrana i bezalkoholni napici” za 1,2 posto, “alkoholna pića i duhan” za 7,5 posto, “stanovanje i režijski izdaci” za 2,6 posto, “zdravstvo” za 1,6 posto, “prevoz” za 10,7 posto, “rekreacija i kultura” za 1,2 posto i “restorani i hoteli” za 0,5 posto. Prosječni pad cijena je zabilježen u odjeljcima “odjeća i obuća” za 10,7 posto, “namještaj, kućanski uređaji i redovno održavanje kuće” za 0,9 posto, “komunikacije” za 0,3 posto te “obrazovanje” za 0,1 posto.

(Fokus.ba)