Imamović: Svi moraju poštovati zakone ove zemlje pa i migranti!

Na pres konferenciji koja je organizovana u Gradskoj upravi povodm izmještanja migranata sa Glavne autobuske stanice u Tuzli.

Gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović zahvalio se ministru sigurnosti BiH Fahrudinu Radončiću kazavši da je Radončić promijenio paradgmu i uvjerio sve da je naš osmovni zadatak briga o građanima BiH i da će se briga o migrantima kretati u okviru međunarodnih zakona, te da migranti ne mogu i neće imati prava koja nemaju naši građani.

„Svi moraju poštovati zakone ove zemlje, pa i migranti. Očekujem od Uprave policije MUP –a TK da ne dozole ponovo okupljanje i zadržavanje migranata na tom ili nekom drugom mjestu u Tuzli“, izjavio je Imamović.

On je dodao da će imajući u vidu epidemioloku situaciju i da je na snazi zabrana okupljanja nadležne inspekcije donijeti naredbu o zabrani pripreme i distrbucije hrane izvan za to namjenjenih objekata, jer svako okupljanje, a naročito priprema hrane na otvorenom dovodi nas u opasnost od epidemije širih razmjera.

„Očekujem od svih da prestanu dovoditi migrante, jer imaju ljudi koji dovode migrante. Dovodeći migrante dovode se u situaciu da budu optuženi za vršenje krivičnih djela i ugrožavanje sigurnost građana Tuzle“, dodao je Imamović.

Poziva Novalića da se izdvoje sredstva za dovoljan broj pripadnika granične službe.

„Bio je u Tuzli i nije se posvetio pitanju migranata, nego je u sred Tuzle najavio gradnju migranstkog centra. Smatram da je time pozvao milione migranata da dođu u Tuzlu. Podsjećam ga da je dužan raditi po zakonu i da lokalne vlasti moraju biti konsultovani za stvari koje ih se tiču. Nije razgovarao sa predstavnicima lokalne vlasti i zanemario je odluku GV Tuzla u vezi s tim problemom, te svojom namjerom ugrozio građane Tuzle i poslodavce sa kojima se sreo. Ja se nadam da će odustati od te namjere, a građevinsku dozvlu ne može dobiti“, poručio je Imamović.