Halid Žigić: Imam znanje, iskustvo i energiju koje želim staviti u službu našega grada

Jedan od kandidata za gradonačelnika Tuzle je i Halid Žigić. Nezavisni je kandidat, a na izbornom plakatu navedeno je da je antifašista, profesor doktor, dekan, pukovnik, osnivač Patriotske lige Ugljevik i Teočak, te hadžija.

U njegovoj biografiji stoji da je rođen u Tuzli 14. novembra 1956. godine, da je završio osnovnu školu Slavinovići, srednju tehničku Saobraćajnu školu i Elektrotehnički fakultet u Tuzli. Magistarski studij i doktorat okončao je na Univerzitetu u Sarajevu. Ekspert je iz oblasti informatike, elektrotehnike i telekomunikacija. Jedan je od osnivača Patriotske lige Republike BiH i pukovnik Oružanih snaga BiH do 2007. godine.

U nastavku vam donosimo intervju sa g. Žigićem u kojem nam je odgovorio na 11 pitanja koja bi mogla zanimati građane Tuzle. Šta Tuzlankama i Tuzlacima nudi ovaj kandidat za gradonačelnika u slučaju da postane prvi čovjek grada soli, pročitajte u nastavku.

1. Zbog čega ste se odlučili za kandidaturu za gradonačelnika Tuzle? Koji su Vaši otive da se nađete na mjestu prvog čovjeka grada soli?

Žigić: “Cijeli moj život, radni vijek, vezan je za učenje, sticanje,  prenošenje  i primjenu  znanja kao inžinjera i kao profesora na falkultetu.  Imam znanje, iskustvo i energiju koje želim staviti u službu našega grada. Nudim promjene postojećeg načina upravljanja gradom u kojem se privatni interesi stavljaju ispred interesa građana. Motivi su mi je da uradim promjene koje će olakšati i poboljšati život svih mojih sugrađana. Samo dobrim upravljanjem finansijama i razvojem privrede te privlačenjem novih investitora težiti ću da se stvore uslovi za bolji razvoj grada.”

2. Jedan od najvećih problema građana Tuzle je sve zagađeniji zrak. Postoji li rješenje ovog problema koji već sada ima alarmantnu ozbiljnost. Šta je po Vama rješenje ovog problema i da li je uopšte moguće da u narednom periodu građani Tuzle dišu čišći zrak bez brige da će im zdravlje biti ugroženo?

Žigić: “Neophodno je izdati mjere za smanjenje zagađenja zraka unutar svih dijelova grada. Ovaj proces uključuje postavljanje bolje opreme, filtera i ostale industrijske priključke, promociju upotrebe obnovljivih izvora energije za sisteme kućnog grijanja koja će dovesti do smanjenje upotrebe uglja, uspostaviti standarde za emisije štetnih gasova od autosaobraćaja. Donosioci odluka u Tuzli trebaju prioritizirati projekte usmjerene na energetsku isplativost i obnovljive izvore energije. Potrebno je izvršiti tranziciju energetskog sektora u odnosu na proizvodnju energije iz obnovljivih izvora i promociju uštede energije. Treba izdvojiti novčana sredstva na druge energente, kao na primjer za nabavku i ugradnju toplotnih pumpi, kao i za ugradnju solarnih sistema za proizvodnju električne energije. Zatim, raditi na poboljšanju i popularizaciji javnog prevoza i edukaciji stanovništva, kako bi mogli pratiti sve te procese. Potrebno je raditi na kontinuiranoj kontroli zagađivača zraka, a naročito da se  u Termoelektrani hitno realizuje projekat odsumporavanja. Potrebno je uspostaviti potpuno funkcionalan sistem kontrole koji će kontinuirano mjeriti zagađenost zraka na svim mjernim stanicama u Tuzli tokom čitave godine te izvještaje o mjerenjima učiniti javno dostupnim.”

3. Građani Tuzle nerijetko se žale na prljave gradske ulice, nedostatak kanti za smeće, ali i probleme nakon padavina. Pojedini dijelovi Grada, ceste i trotoari, nakon kiša su bukvalno potopljeni vodom zbog zapušenih šahtova, ali i loše nivelacije nakon asfaltiranja ulica što izaziva stvaranje dubokih bara neprohodnih za pješake. Koje je Vaše rješenje ovih problema? Može li se nešto više učiniti po pitanju sveukupne čistoće Grada?

Žigić: “Da, znam za te sve probleme jer sam i sam građanin Tuzle i svakodnevno to vidim i to je nedopustljivo da u ovakom gradu to nije riješeno. To treba riješiti sistematski boljom primjenom Zakona o komunalnim djelatnostima, uređenjem komunalne infrastructure kao cjelovitog sistema na području Grada. Potrebno je povećati aktivnosti čišćenja i pranja javnih površina, riješiti odvode za otpadne vode, obezbjediti veći broja kanti za smeće, naročitu pažnju posvetiti  skupljanju, odvoženju i deponovanju komunalnih otpadaka. Nadležne službe trebale bi puno više biti na terenu i čistiti ulice, pa i primjenom rada u trećoj smjeni.”

4. Još jedan problem na koji se često žale građani je i sveprisutna „parking anarhija“. U Gradu se automobili parkiraju gdje ko hoće, često i na nevjerovatnim mjestima, a sve većinom prolazi bez adekvatne sankcije nesavjesnih vozača. Kako regulisati ovo pitanje? Šta po Vama treba učiniti pa da gradski trotoari postanu prohodni za pješake, ali i da se spriječi parkiranje po zelenim površinama i uopšteno pozicijama gdje automobilima nije mjesto da se parkiraju?

Žigić: “Jedan od ključnih problema saobraćaja u Tuzli je parkiranje, s obzirom da je broj ličnih vozila konstantno u porastu. Postoji mnogo različitih rješenja za parkiranje,  da bi se riješila ova nastala “parking anarhija”. Potrebna je izgradnja novih garažnih mjesta pa čak i izgradnja podzemnih garaža. Zatim kao i primjena rampi de se koriste za kontrolu pristupa pješaka i vozila. Postavljati ih dosta više na ulaze i izlaze objekata. Neophodno je  i bolje uređenje parkinga za preduzeća i trgovačke centre. Da bi gradski trotoari postali prohodni za pješake i da bi se spriječilo parkiranje po zelenim površinama potrebno je postavljanje parkirnih stubića koji će pružiti solidnu zaštitu od neovlaštenog parkiranja.”

5. Ono što je u posljednje vrijeme uočljivo je i da se često nakon radova na ulicama Tuzle, lokacije gdje su se kopali kanali i vršili popravci infrastrukture, ostavljaju nesređeni. Mjesto završenih radova ostavlja se duži vremenski period zatrpano zemljom, neasfaltirano, ne vraća se u prvobitno stanje, što je uočljivo na više lokacija u Gradu. Iste stvari se dešavaju na kolovozima i trotoarima, pa se građani nerijetko žale da se krateri i rupe po cestama ne saniraju ili barem vraćaju u prvobitno stanje. Šta mislite o ovom problemu i koje je Vaše rješenje za isti?

Žigić: “Nezavršeni kanali, rupe, ulegnuća, otvoreni i neobezjeđeni šahtovi i druga oštećenja na putevima su naša stvarnost i često su jedan od razloga nezgoda i saobraćajnih nesreća. Jedan od razloga je nerazmatranje na  vrijeme sanacije puteva, ti problemi predugo traju, kao što se i vidi na terenu. A zbog loše putne infrastrukture u velikoj mjeri i slabi privreda Grada. Poznato je da je uposlednje vrijeme sve je veći broj prijava od strane građana na pojavljivanje manjih i većih oštećenja na putevima, što stvara problem kako vozačima tako i pješacima koji koriste te ulice. Po meni ovakve probleme na putevima treba priritetno rešaviti ne čekati duga usvajanja planova. U budžetu planirati sredstva za sanaciju ulica što podrazumijeva i skidanje i postavljanje novih asfaltnih površina. Grad Tuzla ima novčana srestva za ove namjene, ali nažalost to se ne vidi na terenu, to treba promijeniti.”

6. Tuzla je nekada bio najsportskiji grad u bivšoj državi, no sada je daleko od toga. Sportski kolektivi tavore u bh. ligama, bez osvojenih trofeja i titula. Građani Tuzle su oduvijek bili sportski nastrojeni, no čini se kako do sada i nisu imali previše razloga za radost. Na koji način unaprijediti tuzlanski sport? Imate li strategiju kako riješiti ovaj veliki problem? Većina klubova u Gradu su udruženja građana koji zavise isključivo od gradskog Budžeta, no postoji li način kako da ih se rangira u skladu sa njihovim uspjesima, tradicijom i budućim planovima. Šta učiniti pa da Tuzla napokon dobije snažne i stabilne sportske kolektive u kojima će stasavati nove bh. sportske zvijezde?

Žigić: “Prvo treba napaviti detaljnu analizu stanja u tuzlanskom sportu, da se pokuša odgovoriti na pitanja zašto se ne ostvaruju rezultati kao prije. Sportsko društvo Sloboda i njeni klubovi su prije redovno davali dobre sportiste ali u zadnje vrijeme sport je u stalnom nazadovanju. Ako se uzme u obzir iznos finansijske podrške programima i projektima u oblasti sporta, te činjenicu da se sportska aktivnost odvijala u izuzetno otežanim uslovima, rezultati koji su u oblasti sporta ostvareni u proteklim godinama samo su zadovoljavajući. Potrebna je veća podrška vlasti grada Tuzle, na koju se može sigurno računati. Obezbjediti adekvatno finansiranje za klubove i neće izostati rezultati. Potrebno je i kontinuirano praćenje stanja u sportu, i to kroz praćenje rada u sportskim savezima i klubovima, sagledavanje stanja stručnog kadra, rezultata klubova i sportista, kao i praćenje finansijske i druge podrške u svim segmentima sporta. Materijalnom podrškom i programima razvoja stvarati opšte i posebne uslove za sportske aktivnosti, sportsko napredovanje i usavršavanje, da ti materijalnu i društvenu stimulaciju za ostvarivanje sportskih rezultata. Međutim, poznato je da je finansijska podrška za sport sada nedovoljna, posebno sa viših nivoa vlasti, neadekvatan pravni okvir i nepotpuna primjena postojećih propisa u oblasti sporta koji je na nivou Bosne i Hercegovine organizovan na decentralizovan način, nepostojanje osnovnih polazišta i pravaca razvoja sporta, su glavni razlozi izostanka vrhunskih sportskih rezultata.”

7. Jeste li zadovoljni radom gradske administracije i gradskih ustanova i preduzeća. Kakav je Vaš stav po tom pitanju? Da li je gradska administracija efikasna, preglomazna, da li treba da se prestruktuira i na koji način biste Vi to izveli? Treba li šta mijenjati kada je u pitanju ovaj segment funkcionisanja Grada?

Žigić: “Same aktivnosti Gradske uprave Tuzle i gradskih ustanova da namjeravaju u budućnosti intenzivnije raditi na modernizaciji, kroz nadogradnju i unapređenje poslovanja, ukazuje na to da njihov rad sada nije u potpunosti zadovoljavajući. Zatim, nisu do sada primjenii ni digitalnu transformaciju koja pridonosi napretku, razvoju i ubrzanju radnih procesa, zbog toga trenutno ne mogu kreirati mogućnosti za stvaranje pozitivnog poslovnog ambijenta, olakšati poslovanje, smanjiti troškve i povećati transparentnost. Ne mogu sve većem broju usluga pružiti  građanima i privrednicima, po daleko nižim cijenama, a i ostalim korisnicima olakšati poslovanje. Nisu unaprijedili povjerenje građana da bi se njihovi problemi rješavali brže i efikasnije. Moje znanje iz oblasti informacione tehnologije mogu da prenesem da Grad Tuzla bude u mogućnosti da ponudi konkretne servise i da se u privatnom sektoru povećava produktivnost i brzina poslovanja.  Osim promjena na koje ću uticati a to je razvoj Grada i na nove investicije, dolazak mene kao gradonačelnika neće značiti u potpuosti promjenu kadrova u Gradskoj upravi, ustanovama, te organizacijama u nadležnosti lokalne zajednice. Rezultai rada biti će mjerilo za dalji rad ili smjenu kadrova. Mogu reći da će Gradska uprava biti brza, učinkovita, kompaktna, spremna odgovoriti na sve probleme i biti u potpunom služenju građanima.”

8. U slučaju da postanete novi gradonačelnik Tuzle, imate li već sada iza sebe tim ljudi koji će Vam pomoći u radu? Koga ćete okupiti oko sebe kada postanete prvi čovjek Tuzle? Koje će biti glavne reference da bi neko postao član Vašeg tima: stručnost, iskustvo, stranačka pripadnost, rodbinska povezanost ili…?

Žigić: “Smatram da svaki gradonačelnik treba imati svoj tim ljudi, tim koji odgovara ne samo njemu, već i građanima. Birati ću samo stručne ljude koji mogu doprinijeti i dati dodatnu vrijednost, koji posjeduju sposobnost brzog donošenja odluka zasnovanih na validnim argumentima. Uvijek polazim od sebe. Dobar sam onoliko koliko je dobar tim koji stoji  iza mene. Kvalitetan tim ljudi mene čini jačim, kvalitetnijim i uspješnijim. Želim da mandat gradonačelnika provedem časno i da iza mene ostanu stvarni projekti. Nešto na što će naši sugrađani moći reći: Ovo je izgrađeno u mandatu Halida Žigića, ili nešto što ću ja moći reći mojoj porodici, mojim sinovima i mojim unucima: Evo vidite, ovo sam ja radio dok sam bio gradonačelnik. To je moja najveća želja.”

9. Prigradske mjesne zajednice nerijetko se žale na probleme sa infrastrukturom (loši putevi, slaba rasvjeta, vodosnabdijevanje, grijanje…). Na koji način se mislite izboriti sa ovim problemom koji muči mnoge naše sugrađane, a koji ne žive u užem gradskom jezgru?

Žigić: “Očigledno je da je veliki broj problema u mjesnim zajednicama, a to su: loši putevi, infrastruktura, rasvjeta, vodovodi, grijanje, kanalizacija, škole i igrališta,… ali i pružanje zdravstvenih i socijalnih usluga. Na mjesnim zajednicama je velika odgovornost prema građanima, ali smatram da bez podrške i uvažavanja od strane lokalne uprave, teško da ikako mogu planirati i rješavati probleme u zajednici. Angažovanost mjesnih zajednica na rješavanju potreba zajednice često rezultira promjenom svijesti i percepcije kod građana o važnosti društvenog angažmana, izgradnje povjerenja i otvorenog pristupa u zajednici.

Upoznat sam sa sadašnjim stanjem, godinama gomilani i nerješavani problemi u mjesnim zajednicama, obavezuju me da konačno krenem u rješavanje istih. Sada problemi koje ističu većina mjesnih zajednica,  je nedostatak ili nepostojanje komunikacije s lokalnom upravom, posebno kada su u pitanju dopisi i zahtjevi za pristup informacijama ili za očitovanjem o nekom problemu, građani ne dobiju uopće odgovor ili ga dobiju nakon par mjeseci. Razviti ću kapacitet vijeća mjesnih zajednica, što će doprinijeti bržem razvoju i boljoj saradnji sa lokalnom upravom.”

10. Građani sve više imaju pritužbe na firmu koja se bavi gradskim i prigradskim saobraćajem. Kašnjenje autobusa, cijene karata, samo su neke od zamjerki građana na ovu firmu. Može li se i na koji način riješiti ovaj problem koji muči sve više naših sugrađana korisnika usluga gradskog i prigradskog prevoza?

Žigić: “Znam da je u prošlosti je gradski prijevoz važio za jeftinije i pristupačnije prevozno sredstvo dostupno svim građanima, bez obzira na njihovo finansijsko stanje. Tuzlanski građani plaćaju najskuplji javni prijevoz u državi, jer je gradski prijevoz u privatnom vlastištvu, zboga ću reagovati i utjecati na promjenu da se vratiti prevoz u vlasništvo Grada, a time riješiti cijene karata.”

11. Osim prethodno navedenih tema, postoji li još nešto čemu ćete se posvetiti kada je funkcionisanje Grada u pitanju? Šta će biti Vaš prioritet po dolasku na funkciju gradonačelnika Tuzle?

Žigić: Dati ću značaj još i turizamu, da bude događaj i mora postati dio privrednog sistema. Učiniti ću značajne napore za razvoj turizma u našem Gradu. Tuzlanski turizam dobio nove mogućnosti izgradnjom Panonskih jezera. Sagledaću tu mogućnosti  da bude još bolji sadržaj i obezbjediti će se otvarenje novih radnih mjesta. Tuzla ima značajne potencijale za razvoj i drugih vrsta turizma, tu ću dati pomoć Turističkoj organizaciji, jer je turizam kompleksna sistemska djelatnost. Po pitanju turizma potrebno je da se usvoje  više akata koji će biti pretpostavka dugoročnom razvoju turizma u lokalnoj zajednici.

J. Jeremić