Derviš Čičko: Tačka na korupcionaštvo i nepotizam!

Još jedan nezavisni kandidat za gradonačelnika Tuzle je i Derviš Čičko. Rudarski inžinjer, osnivač i vlasnik kompanije koja se bavi remontima energetskih postrojenja, izvrstan je poznavalac prilika u gradu soli. O njegovim stavovima šta treba promijeniti u Tuzli ukoliko bude izabran za gradonačelničku poziciju pročitajte u intervjuu od 11 pitanja.

1. Zbog čega ste se odlučili za kandidatura za gradonačelnika Tuzle?
Koji su Vaši motivi da se nađete na mjestu prvog čovjeka grada soli?

Čičko: „Motiv za kandidaturu je, primarno, vezan za evidentno ekonomsko-razvojno zaostajanje Tuzle posljednjih 15 godina, te ogroman opseg potpuno otvorenog korupcionaštva i nepotizma, koji su postali okosnica načina političkog vladanja u Gradu.“

2. Jedan od najvećih problema građana Tuzle je sve zagađeniji zrak. Postoji li rješenje ovog problema koji već sada ima alarmantnu ozbiljnost. Šta je po Vama rješenje ovog problema i da li je uopšte moguće da u narednom periodu građani Tuzle dišu čišći zrak bez brige da će im zdravlje biti ugroženo?

Čičko: „Osnovni operativni problem je u sporosti investiranja EP Sarajevo u sistem odsumporavanja na fazi 6. TE “Tuzla”, ali onaj kardinalni i dugoročni je onaj vezan za gotovo uništeni projekat gradnje “Tuzle 7.”. Bez te nove i moderne faze Termoelektrane, mi smo osuđeni i na produžetak zagađenja i iz prastarih faza 4. i 5. Prema tome, rješenje ogromnog  aerozagađenja nije niti na vidiku. Kućna ložišta su u tom kontekstu samo “šlag na tortu”.

3. Građani Tuzle nerijetko se žale na prljave gradske ulice, nedostatak kanti za smeće, ali i probleme nakon padavina. Pojedini dijelovi Grada, ceste i trotoari, nakon kiša su bukvalno potopljeni vodom zbog zapušenih šahtova, ali i loše nivelacije nakon asfaltiranja ulica što izaziva stvaranje dubokih bara neprohodnih za pješake. Koje je Vaše rješenje ovih problema? Može li se nešto više učiniti po pitanju sveukupne čistoće Grada?

Čičko: „Rješenje je u podizanju na višu razonu organizacijske efikasnosti poslovanja Javnih preduzeća zaduženih za taj komunalni sektor. Svakako da se to tiče i svrhpvitosti rada i Gradske uprave.“

4. Još jedan problem na koji se često žale građani je i sveprisutna „parking anarhija”. U Gradu se automobili parkiraju gdje ko hoće, često i na nevjerovatnim mjestima, a sve većinom prolazi bez adekvatne sankcije nesavjesnih vozača. Kako regulisati ovo pitanje? Šta po Vama treba učiniti pa da gradski trotoari postanu prohodni za pješake, ali i da se spriječi parkiranje po zelenim površinama i uopšteno pozicijama gdje automobilima nije mjesto da se parkiraju?

Čičko: „To je “domaći zadatak” policije, ali i JP SiK. Takođe, neophodna je i gradnja nadzemnih spratnih i podzemnih garaža. To su odavno poznata rješenja.“

5. Ono što je u posljednje vrijeme uočljivo je i da se često nakon radova na ulicama Tuzle, lokacije gdje su se kopali kanali i vršili popravci infrastrukture, ostavljaju nesređeni. Mjesto završenih radova ostavlja se duži vremenski period zatrpano zemljom, neasfaltirano, ne vraća se u prvobitno stanje, što je uočljivo na više lokacija u Gradu. Iste stvari se dešavaju na kolovozima i trotoarima, pa se građani nerijetko žale da se krateri i rupe po cestama ne saniraju ili barem vraćaju u prvobitno stanje. Šta mislite o ovom problemu i koje je Vaše rješenje za isti?

Čičko: „Postoji potpuni urbanistički nered u Gradu, a to je u direktnoj ingerenciji Gradske uprave u njenih Inspekcijskih i drugih službi. Sve ono što vidimo na ulicama Tuzle je slika njihovog (ne)rada.“

6. Tuzla je nekada bio najsportskiji grad u bivšoj državi, no sada je daleko od toga. Sportski kolektivi tavore u bh. ligama, bez osvojenih trofeja i titula. Građani Tuzle su oduvijek bili sportski nastrojeni, no čini se kako do sada i nisu imali previše razloga za radost. Na koji način unaprijediti tuzlanski sport? Imate li strategiju kako riješiti ovaj veliki problem? Većina klubova u Gradu su udruženja građana koji zavise isključivo od gradskog Budžeta, no postoji li način kako da ih se rangira u skladu sa njihovim uspjesima, tradicijom i budućim planovima. Šta učiniti pa da Tuzla napokon dobije snažne i stabilne sportske kolektive u kojima će stasavati nove bh. sportske zvijezde?

Čičko: „Grad ima zadatak da obezbijedi trenažni proces sportskim klubovima i udruženjima građana vezanih za sport, ali ne može se baviti budžetskim finansiranjem, direktno ili indirektno, profesionalnih sportskih pogona. Izlaz je u procesu privatiziranja i u Javno privatnom partnerstvu. Time će biti uspostavljeno i stanje “čistih računa”.“

7. Jeste li zadovoljni radom gradske administracije i gradskih ustanova i preduzeća. Kakav je Vaš stav po tom pitanju? Da li je gradska administracija efikasna, preglomazna, da li treba da se prestruktuira i na koji način biste Vi to izveli? Treba li šta mijenjati kada je u pitanju ovaj segment funkcionisanja Grada?

Čičko: „Gradski organizam, tj. Gradsku upravu i njena JP/JU neoohodno je planski ozbiljno racionalizirati i prilagoditi ih svojoj osnovnoj svrsi, da efikasno ostvaruju javni interes građana koji ih plaćaju. Sada nije tako, preskupi su i nedovoljno efikasni.“

8. U slučaju da postanete novi gradonačelnik Tuzle, imate li već sada iza sebe tim ljudi koji će Vam pomoći u radu? Koga ćete okupiti oko sebe kada postanete prvi čovjek Tuzle? Koje će biti glavne reference da bi neko postao član Vašeg tima: stručnost, iskustvo, stranačka pripadnost, rodbinska povezanost ili…?

Čičko: „Isključivo profesionalne, organizacijske i moralne reference. Sve drugo već odavno imamo i jasno je čemu vodi.“

9. Prigradske mjesne zajednice nerijetko se žale na probleme sa infrastrukturom (loši putevi, slaba rasvjeta, vodosnabdijevanje, grijanje…). Na koji način se mislite izboriti sa ovim problemom koji muči mnoge naše sugrađane, a koji ne žive u užem gradskom jezgru?

Čičko: „Direktni izbori u MZ su prvi i ključni korak i uspostava njihovog pravnog statusa. Vjerovatno bi posljedično bio vrlo brzo uspostavljen balans i u sastavu Gradskog vijeća, gdje je sada gotivo 80 % vijećnika sa užeg dijela Grada. Posljedice tog stanja vodimo na trenu.“

10. Građani sve više imaju pritužbe na firmu koja se bavi gradskim i prigradskim saobraćajem. Kašnjenje autobusa, cijene karata, samo su neke od zamjerki građana na ovu firmu. Može li se i na koji način riješiti ovaj problem koji muči sve više naših sugrađana korisnika usluga gradskog i prigradskog prevoza?

Čičko: „Gradski prijevoz je javni interes i Grad je dužan da taj problem razriješi na adekvatan način u korist svojih građana. Olako i potpuno privatiziranje GSP-a je bila greška.“

11. Osim prethodno navedenih tema, postoji li još nešto čemu ćete se posvetiti kada je funkcionisanje Grada u pitanju? Šta će biti Vaš prioritet po dolasku na funkciju gradonačelnika Tuzle?

Čičko: „Primiću prvi dan na razgovor sve Tuzlake koji to žele. Takođe, najprije razrješenje sramne afere “SPO 15. maj” i akutnog problema kapaciteta sistema daljinskog grijanja. Tačka na korupcionaštvo i nepotizam, te neovisna finansijska revizija poslovanja Grada u najširem smislu riječi. Svakako i početak srednjeročnih investicija vezanih za tretman otpadnih voda, potencijalne gradnje gradske bolnice, saobraćajnih obilaznica i td. Tu je i zaustavljanje, na svaki način promašene, investicije gradnje gradskog groblja na šljakištu Drežnik. Puno i drugog posla, naravno.“

J. Jeremić