Gradnja Bloka 7 u Tuzli odgođena do daljnjeg, Vlada FBiH dala nezakonitu garanciju na kredit

Energetska zajednica sa sjedištem u Beču uputila je pismo članovima Vijeća za državnu pomoć BiH, u vezi sa državnom podrškom razvoju projekta Blok 7 Termoelektrane Tuzla, nakon što su im dostavljene žalbe Aarhus centra i CEE Bankwatch mreže zbog neslaganja tog dokumenta s pravnom stečevinom Evropske unije.

“Prigovor se odnosi na odluku Vijeća za državnu pomoć BiH od 23. jula 2018. godine, u kojoj stoji da je osigurana garancija FBiH za kredit od 614 miliona eura od Izvozno-uvozne banke Narodne Republike Kine za projekt Blok 7, a što ne predstavlja državnu podršku. Odluka, prema žalbi, nije u skladu sa Zakonom o sistemu državne pomoći”, stoji u pismu EZ.

Sekreterijat Energetske zajednice u pismu, čiji primjerak je u posjedu portala Klix.ba, izražava zabrinutost i traži objašnjenje zbog čega je došlo do kršenja zakonodavstva, za šta je, uz Vladu Federacije BiH, odgovorno i Vijeće za državnu pomoć BiH.

“Procjena finansijske stabilnosti privrednog subjekta kojem Vlada FBiH osigurava kredit ne pokriva sve relevantne kriterije evropske pravne stečevine, odnosno Zakona o sistemu državne pomoći”, stoji u pismu Sekretarijata Evropske zajednice upućenom članovima Vijeća za državnu pomoć BiH.

Sekretarijat Evropske zajednice se, kako to stoji u pismu, ne slaže sa zaključkom Vijeća za državnu pomoć BiH da garancija na kredit ispunjava uvjete komisije i da predstavlja državnu pomoć. Pismom je indirektno upozoreno da Vlada FBiH i Vijeće za državnu pomoć BiH ne poznaju i ne poštuju svoje međunarodne obaveze.

(bosanski.com)