Građani Tuzle od danas u posebne kontejnere mogu odlagati fenove, sijalice, baterije

Tuzla je od danas bogatija za 13 kontejnera za električni i elektronski otpad. Radi se o projektu Ekolucija – revolucija ekološke svijesti koji implementira i finansira Zeos eko sistem kroz program Ambasade Švedske u BiH. Kontejneri su na raspolaganju građanima u nekoliko gradskih mjesnih zajednica.

Prikupljanje i reciklaža električnog i elektronskog otpada su od velikog značaja za Tuzlu, kao i ostale gradove naše zemlje. Od sada je to omogućeno zahvaljujući projektu Ekolucija – revolucija ekološke svijesti koji implementira Zeos eko sistem, a u okviru koga je nabavljeno 13 kontejnera koji su postavljeni u nekoliko naselja odnosno mjesnih zajednica, pa ih građani mogu vidjeti naprimjer u Centru, na Stupinama, Slavinovićima i Solini.

”Očekujemo saradnju sa građanima, da poštuju jednostavne upute o odlaganju električnog i elektronskog otpada, što će doprinijeti ekološki zdravijoj sredini i otvaranju novih radnih mjesta”, kaže Jasmin Imamović, gradonačelnik Tuzle.

Građani u ove kontejnere mogu besplatno odlagati svoj električni i elektronski otpad manjih dimenzija.

”Kao što su fenovi, sijalice, baterije, mikseri itd. Sav ostali otpad koji građani imaju a koji su većih dimenzija gdje ne mogu odložiti u ovaj otpad, mogu odložiti u mobilno reciklažno dvorište koje će biti naredne dvije sedmice u gradu Tuzli”, navodi Elma Babić Džihanić, zamjenica direktora Zeos eko sistem d.o.o..https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-3448847257461350&output=html&h=280&adk=3687816776&adf=3645381354&pi=t.aa~a.829776362~i.12~rp.4&w=696&fwrn=4&fwrnh=100&lmt=1641997987&num_ads=1&rafmt=1&armr=3&sem=mc&pwprc=7528396730&psa=1&ad_type=text_image&format=696×280&url=https%3A%2F%2Fwww.rtvslon.ba%2Ffoto-gradani-tuzle-od-danas-u-posebne-kontejnere-mogu-odlagati-fenove-sijalice-baterije%2F&flash=32.0.0&fwr=0&pra=3&rh=174&rw=696&rpe=1&resp_fmts=3&wgl=1&fa=27&adsid=ChEIgJX6jgYQiqGl5ZH31fi0ARI9ALkIByB6BRFqnnut-tJdur56VbUV9S6ApOfzX6YsU27J7Ju-JSieVCEY4XdRFD7kfHjGSdGY57TcbCuhxA&dt=1641999656270&bpp=3&bdt=4461&idt=3&shv=r20220106&mjsv=m202201040101&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3D4c4f2d3d7a9df0f7-22456b9a80c900a4%3AT%3D1633008319%3ART%3D1633008319%3AS%3DALNI_MYATyOsKQmJtV42_Y5saJK4aft-Cg&prev_fmts=0x0%2C1263x694%2C696x280&nras=4&correlator=8484199716525&frm=20&pv=1&ga_vid=120038299.1572376589&ga_sid=1641999655&ga_hid=1032289309&ga_fc=1&u_tz=60&u_his=1&u_h=800&u_w=1280&u_ah=760&u_aw=1280&u_cd=24&u_sd=1&dmc=4&adx=98&ady=1956&biw=1263&bih=694&scr_x=0&scr_y=0&eid=31062423%2C31064035&oid=2&pvsid=4061346987704545&pem=643&tmod=242&ref=https%3A%2F%2Fwww.rtvslon.ba%2F&eae=0&fc=384&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C1280%2C0%2C1280%2C760%2C1280%2C694&vis=1&rsz=%7C%7Cs%7C&abl=NS&alvm=r20220110&fu=128&bc=29&jar=2022-01-12-15&ifi=5&uci=a!5&btvi=2&xpc=vQkvcG6UOM&p=https%3A//www.rtvslon.ba&dtd=24291

Otpad koji bude prikupljen na ovaj način bit će propisno recikliran u našoj zemlji jer za to imamo kapacitete, a otpad većih dimenzija se reciklira u inostranstvu, to su frižideri, televizori i monitori. Partneri projekta su Javno komunalno preduzeće ”Komunalac” Tuzla i firma CIBOS d.o.o., koja će biti zadužena za pražnjenje kontejnera i reciklažu otpada.

”Nama je drago da se konačno i ovlašteni operater pojavio koji će prikupljati električni i elektronski otpad. On je ustvari nama pravio problem jer ga nismo imali gdje odlagati, pravio problem u sortiranom otpadu. Ovo je jedna dobra i pozitivna stvar, pozvao bih građane da učestvuju u ovoj aktivnosti”, ističe Admir Bećirović, direktor JKP ”Komunalac” Tuzla.1 of 3  

Nakon što se recikliraju ti materijali, oni idu u dalju preradu.

”Gdje će biti korišteni za proizvodnju istih i sličnih proizvoda, jednostavno oživljavamo te proizvode koji se ne koriste na taj način”, navodi Mirnes Hukić, direktor CIBOS d.o.o. – PJ Tuzla.

Električni i elektronski otpad svrstava se u opasni otpad, sadrži materije koje su kancerogene, pa ga je potrebno posebno prikupljati i reciklirati. Kako navode implementatori projekta, u posljednjih 10 godina jača svijest građana o odvajanju ovog otpada, stoga se nadaju da će projekat biti puni pogodak, rezultirati redovnim odlaganjem otpada u postavljenje kontejnere. Ukoliko tako bude, širit će mrežu ovih kontejnera po cijelom gradu.

Izvor: RTV Slon