Grad Tuzla povećao sredstva za socijalnu pomoć

U Budžetu Grada Tuzla za 2022. godinu za jednokratnu pomoć socijalno ugroženim građanima planirano je 510 000 KM. Koliko je ekonomska suituacija teška svjedoče i u resornoj službi u koju svakim danom pristiže sve više zahtjeva za socijalnu pomoć.

Građani koji ispune uslove mogu dobiti sredstva za osnovne životne namirnice, interventnu pomoć, sredstva za školovanje učenika i studenata čiji su roditelji u stanju socijalne potrebe, potom sredstva za nabavku opreme za novorođenčad, kao i sredstva za nabavku ortotičko-protetičkih pomagala i slično.

„Jednokratne novčane pomoći za osnovne životne potrebe povećane su sa 100 na 150 maraka po članu porodičnog domaćinstva. Nabavka opreme za novorođene bebe – povećana su sredstva sa 150 na 200 KM, ,dok su sredstva za školovanje djece povećana sa 130 na 150 KM po djetetu“, izjavila je Asja Redžić, pomoćnica gradonačelnika u Službi za socijalnu zaštitu Grada Tuzla.

Grad Tuzla i ove godine nastavit će na mjesečnoj osnovi finansirati rad Narodne kuhinje Imaret, za šta se godišnje izdvoji oko 220 hiljada KM čime je obezbijeđen jedan obrok dnevno za više od 1.500 korisnika. Grad Tuzla uplaćuje i obavazeno zdravstveno osiguranje za više od 300 socijalno ugroženih građana, a finansira se i dio troškova liječenja teških oboljenja u zdravstvenom ustanovama u BiH i inostanstvu.

Građani imaju pravo aplicirati i za plaćanje dijela sahrane/dženaze za člana uže porodice, kao i plaćanje troškova dijela sahrane/dženaze za osobe koje nemaju bližih srodnika.

„Sredstva za troškove sahrane/dženaze užeg člana domaćinstva su povećana sa 400 na 500 KM, za troškove liječenja teških bolesti koje se liječe u Tuzli sa 300 KM na 500 KM, zatim za troškove liječenja karcinoma koji se liječe u Bosni i Hercegovini sa 500 KM na 1000 KM i to je ono što je najvažnije što je doneseno ovim pravilnikom”, ističe Redžić. 

Grad Tuzla također finansijski pomaže udruženja koja se bave zbrinjavanjem socijalno ugroženih kategorija stanovništva, a pomaže i rad sigurne kuće koja djeluje u okviru Udruženja Vive žene a u kojoj borave žene i djeca žrtve nasilja u porodici.

Jedan od bitnih projekata svakako je i “Njega i pomoć u kući” koji provodi Crveni križ a koji se u potpunosti finansira iz gradskog budžeta.

Obrasci za sve vrste socijalne pomoći dostupni su na stranici Grada Tuzla, a popunjeni se, uz potrebnu dokumentaciju predaju u Šalter sali u Gradskoj upravi.