Grad Tuzla: Objavljena rang lista uspješnih kandidata za stručno osposobljavanje

Na osnovu Odluke o raspisivanju Javnog poziva za prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u službe za upravu i stručne službe Grada Tuzle, 15. 03. 2022. godine objavljena je Rang lista kandidata koji ispunjavaju uslove po ovom pozivu.

Na rangli listi koju možete pogledati na ovom linku nalazi se 12 imena.

Podsjećamo u  Javnom pozivu koji je objavljen u februaru navedeno je da se u službe za upravu i stručne službe Grada Tuzle na stručno osposobljavanje prima ukupno deset lica sa završenom VSS/VII stepenom stručne spreme ili visokim obrazovanjem prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova, i to 4 izvršioca pravne ili upravne struke, 3 izvršioca ekonomske struke, 1 izvršilac saobraćajne struke (drumski saobraćaj), 1 izvršilac agronomske struke i 1 izvršilac filološke struke (anglistika).

Prijem lica na stručno osposobljavanje je bez zasnivanja radnog odnosa i na određeno vrijeme u trajanju najduže do 12 mjeseci.