Ekspert za slušne implantate iz Austrije u stručnoj posjeti UKC Tuzla

U Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla ugradnja kohlearnih implantata izvodi se od 2001. godine i već dugi niz godina tuzlanski ljekari ove operativne zahvate izvode samostalno, ali također se kontinuirano educiraju i usavršavaju u ovoj oblasti.

Prema riječima prof. dr. Šekiba Umihanića, vođe tima za ugradnju kohlearnih implantata, zbog pacijenata koji imaju udružene kongenitalne malformacije ljekari iz operativnog tima ove klinike educiraju se i u tom domenu, te razmjenjuju znanja i iskustva sa kolegama iz Turske i Austrije.

Danas su, kako je istakao načelnik Klinike za bolesti uha, grla i nosa i hirurgiju glave i vrata, doc. dr. Almir Salkić, urađena dva vrlo zahtjevna i komplikovana slučaja gdje je riječ o djeci koja pored oštećenja sluha imaju urođene anomalije zbog kojih je operativni pristup teži i zahtjevniji.

Prof dr. Wolf-Dieter Baumgartner je pojasnio da je prvi operativni zahvat urađen kod pacijenta koji ima dvostruki rascjep nepca, kao i anomaliju srednjeg i unutarnjeg uha što je otežavalo ugradnju implantata. A drugi pacijent je dijete koje ima mikrocefaliju, odnosno riječ je uočljivo manjom glavom od normalne, što je također uticalo na otežan pristup i rad tokom izvođenja procedure ugradnje hohlearnog implantata.

Tokom svog boravka u Tuzli i Klinici za bolesti uha, grla i nosa i hirurgiju glave i vrata, prof. dr. Baumgartner će biti supervizor i na operativnom zahvatu koji je tehnički vrlo zahtjevan zbog otežanog pristupa, a riječ je o zahvatu koji će se raditi kod pacijenta kojem je prije dvanaest godina ugrađen kohlearni implantat, ali je došlo do pomjeranja iz razloga što je pacijent bio podvrgnut operativnom zahvatu zbog oboljenja srednjeg uha.

Prof. dr. Wolf-Dieter Baumgartner je istakao da je osoblje Klinike za bolesti uha, grla i nosa i hirurgiju glave i vrata UKC Tuzla vrlo dobro educirano ne samo za izvođenje operativnih zahvata nego i za veoma kompleksnu dijagnostiku i preoperativnu pripremu, ali i veoma kompleksnu slušnu rehabilitaciju. Prof. dr. Baumgartner je također rekao da se nada nastavku saradnje, ali i uspostavljanju zajedničkog udruženja između ORL stručnjaka u Austriji i BiH, što će olakšati i unaprijediti saradnju, ali i omogućiti da ljekari iz UKC Tuzla po potrebi borave na edukaciji u Beču, navedeno je u informaciji UKC Tuzla.