Grad Tuzla: Javni poziv za dodjelu sredstava na ime podrške privrednih subjekata u zapošljavanju ranjivih kategorija u 2022. godini

Grad Tuzla je, putem Službe za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu, dana 29.08.2022. godine, na službenoj internet stranici Grada Tuzle, objavio Javni poziv za dodjelu sredstava samostalnim djelatnostima i privrednim društvima registrovanim na području grada Tuzle na ime podrške u zapošljavanju ranjivih kategorija u 2022. godini.

Putem ovog Javnog poziva zainteresirane samostalne djelatnosti i privredna društva, registrovani na području grada Tuzle, mogu ostvariti novčanu podršku iz Budžeta Grada Tuzle, ukoliko su u 2022. godini već uposlili ili će u 2022. godini uposliti nezaposlenu osobu iz Tuzle, prijavljenu na evidenciju Biroa za zapošljavanje Tuzla, koja pripada nekoj od sljedećih kategorija ranjivih i teže zapošljivih osoba:

-osobe sa invaliditetom u procentu 60% i više,

-pripadnici manjinskih grupa (Romi),

-osobe starije od 18 godina koje su bile pod institucionalnom skrbi JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja ili SOS dječijeg sela,

-žene žrtve nasilja u porodici,

-mlade osobe u dobi od 18-35 godina starosti i

-osobe starije od 55 godina.

Zainteresirani aplikanti mogu ostvariti novčanu podršku za upošljavanje samo jedne osobe koja pripada nekoj od prethodno navedenih kategorija ranjivih i teže zapošljivih osoba iz Tuzle. Novčana podrška iznosi 3.000,00 KM, a namijenjena je za refundiranje troškova obaveznih doprinosa za PIO i zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti za jednu osobu uposlenu uz podršku ostvarenu putem ovog Javnog poziva.

Javni poziv je otvoren 21 dan od dana objave, tako da je zadnji rok za prijavu, dana 19.09.2022. godine. Tekst Javnog poziva, Prijavni obrazac i obrazac Izjave, mogu se preuzeti putem slijedećih linkova:

Za dodatne informacije o načinu i postupku učešća u ovom Javnom pozivu, zainteresirani aplikanti mogu se obratiti u Službu za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu, putem telefona: 035/307-380, 307-385 i 307-387.