Gračanička bolnica i Dom zdravlja dobili dezinfekcione tunele

Gračanički poduzetnik, vlasnik firme “Kovan” Said Karalić, donirao je dva dezinfekciona tunela za dvije gračaničke i jednu zdravstvenu ustanovu u Doboj-Istoku.

Cij je da se uz pomoć tunela poboljša dezinfekcija uposlenika u Općoj bolnici “Dr. Mustafa Beganović” i Domu zdravlju u Gračanici te Domu zdravlja u Doboj-Istoku.

Nakon što je tunel isproban, Karalić je istaknuo veliki angažman gračaničkih privrednika u pomoći zdravstvenim ustanovama u ovo teško vrijeme borbe protiv Covida-19.