Gračanica:Potpisani ugovori sa predstavnicima Nevladinih organizacija za 2017 godinu.

U skladu sa Odlukom o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama iz Budžeta  Općine  Gračanica za 2017. godinu po LOD metodologiji, u četvrtak 10.08.2017. godine, Općinski načelnik Nusret Helić potpisao je ugovore sa predstavnicima Nevladinih organizacija sa područja općine Gračanica.

Potpisani su ugovori za  ukupno 16 projekta sa 15 NVO  i 7 projekata sa 6 Omladinskih organizacija.
Ukupan broj projekata kojima su organizacije aplicirale za projekte NVO i Omladinskih udruženja na javni poziv je 26, od čega je odobreno 23 projekta dok su 3 projekta odbijena jer nisu ispunjavali osnovne kriterije po LOD metodologiji.

Ukupna vrijednost ovih projekata je oko 40. 000 KM.

Općinski načelnik Nusret Helić je istakao da mu je posebno drago što je sve više nevladinih organizacija sa područja općine aktivno i uključeno u razne aktivnosti od interesa za građane i lokalnu zajednicu u cjelini, te da će nastojati da se u sljedećoj godini u budžetu planiraju veća sredstva za projekte.

Predstavnici udruženja su istakli da su uvijek nailazili na razumjevanje i dobru saradnju sa Općinskim načelnikom koji prepoznaje njihove napore i trud da pokrenu život u svojim mjesnim zajednicama i obogate kulturni i umjetnički život na području općine Gračanica te riješe neke od važnijih problema sa kojima se susreću građani općine.

Projekti koji su odobreni za finansiranje:

1.KUD „Mladost“ Malešići“  – „ Iz naše sehare – smotra folklora“

2. KUD „Adem Alić“ Gračanica  – „DJ-VJ-AZZ“

3. Radio klub Gračanica – „Uključivanje osoba sa invaliditetom i mladih u društvenu zajednicu „
4. Udruženje slijepih Gračanica – 
„ Obilježavanje dana bijelog štapa „
5.Umjetnički obrazovni centar – „5. narodni muzički festival Gračanica“

6. Sportski savez Gračanica –: „Obuka budućih plivačkih šampiona“

7.„Futura“ Gračanica – „Osnaživanje djece i mladih sa invaliditetom kroz radno-okupacione radionice“
8 . UŽ “Plodovi zemlje“ Lukavica – 
„Pružena ruka- velika je stvar“
9. BZK „Preporod“ Gračanica –
 „Avlija“
10. Odred izviđača „Lukavica“
 – „Male aktivnosti“
11..KUD „Lukavica“ – 
„Internacionalni festival folklora i sevdaha Lukavica“
12. Udruženje „Nova inicijativa“ Lukavica – 
„Sanacija posljedica elementarnih nepogoda“
13. Udruženje „Gračaničko keranje“ – 
„Bosanska kuća – središte kulture“
14. Sportski savez Gračanica – „Moje pravo na igru i zdravo odrastanje“
15. Udruženje građana „Izvor“ Škahovica – „II festival ilahija i nabavka ozvučenja“
16. Moto klub „Scorpioni“ Gračanica – „Motorijada 2017“
17.“Jošak“ Piskavica – „Smotra folklora u MZ Piskavica“
18. “Jošak“ Piskavica – „Tradicionalni malonogometni turnir“
19. UM „Sijedi krš“ Babići – 
„Dani Babića – ljeto 2017“
20. Vijeće mladih – „Ljetni kamp Gračanica 2017“
21. Omladinski centar Lukavica – 
„Mladi za mlade“
22. ANEA Mladi Gračanica – „Dječji park Luke“
23.“ Korak dalje“ Donja Lohinja – Muzikom do inkluzije