Gračanica: Održana Svečana sjednica Gradskog štaba Civilne zaštite

Danas je održana Svečana sjednica povodom 1.marta Dana Civilne zaštite u BiH i Međunarodnog dana Civilne zaštite. Nusret Helić komandant Gradskog štaba CZ Gračanica je otvorio Svečanu sjednicu, istakao je da obilježavanjem ovog dana ističemo i podsjećamo se na važnost i potrebe jačanja sistema Civilne zaštite na ovim prostorima, kao i na ostvarene rezultate.

Predstavnici Kantonalne uprave CZ su prisustovali na današnjoj Svečanoj sjednici.  Dragan Pelemiš, pomoćnik direktora KU CZ je istakao da je jedna od najboljih službi na području TK u Gračanici.

Načelnik Gradskog štaba CZ Mustafa Bajić je u svom govoru kazao ko su nagrađeni pojedinci i kolektivi koji su se posebno istakli i dali svoj doprinos u žaštiti i spašavanju.

Pisana pohvala :
Kantonalna uprava civilne zaštite Tuzanskog kantona
Ronilački klub’’ Vidara’’ Gračanica

Novčana nagrada civilne zaštite u iznosu od 200 KM:
Mirza Spahić, Federalna uprava civilne zaštite Sarajevo
Senad Kulić, Služba za civilnu zaštitu Grada Gračanica
Nedim Čeljo, Služba za civilnu zaštitu Grada Gračanica
Izudin Šaković, Služba za CZ Grada Gračanica – Odsjek za zaštitu od požara i vatrogastvo PVJ
Husnija Imamović, Crveni križ Gračanica
Sulejman Barakovic, Dobrovoljni dalavac krvi
Ekrem Fočak, Dobrovoljni davalac krvi
Muhamed Deljko, Dobrovoljni davalac krvi