Gračanica: JAVNI POZIV za javnu raspravu o Nacrtu Odluke o komunalnom redu i Nacrtu Odluke o komunalnim djelatnostima

Pozivaju se vijeća mjesnih zajednica i građani da lično ili putem svojih organizacija, institucija ili drugih oblika organizovanja dostave svoje prijedloge, primjedbe i mišljenja na Nacrt Odluke o komunalnom redu i Nacrt Odluke o komunalnim djelatnostima na adresu: Općina Gračanica, Komisija za izradu Odluke o komunalnom redu i Odluke o komunalnim djelatnostima, ul. Bašeskijina 1 ili na e-mail: a.arnaut@opcina-gracanica.ba.

Javna rasprava traje do 10.05.2019. godine.

Nacrt Odluke o komunalnom redu i Nacrt Odluke o komunalnim djelatnostima objavljeni su na web stranici: www.opcina-gracanica.ba, oglasnoj tabli Općine Gračanica, a primjerci  Nacrta Odluka mogu se dobiti i kod Aide Mujkić ( prizemlje – stara zgrada Općine, prijašnja prijemna kancelarija).