Gračanica: Gradski štab civilne zaštite održao sjednicu

Jučer je u u Gradskoj upravi održana sjednica Gradskog štaba civilne zaštite na kojoj su razmatrane četiri tačke dnevnog reda.

Prva tačka dnevnog reda odnosila se na usvajanje Odluke o dodjeli priznanja i nagrada civilne zaštite pojedincima i kolektivima na području Grada Gračanica. Načelnik štaba, Mustafa Bajić, objasnio je da je u ovu svrhu, po javnom pozivu, formirana komisija koja je na osnovu pristiglih prijedloga, razmatrala i sačinila listu.

Odluka je usvojena jednoglasno, a priznanja i nagrade će se dodijeliti na svečanoj sjednici 29. februara, u povodu obilježavanja Dana civilne zaštite u Bosni i Hercegovini.

Izvještaj o prikupljanju, raspodjeli i korištenju sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća u 2023. godini, usvojen je jednoglasno, uz prethodno obrazloženje da su ukupni prihodi sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade u odnosu na planirana sredstva, veći u iznosu od ukupno 47.099 KM, te se ova sredstva prenose u 2024. godinu.

Prenosom sredstava mijenja se i Godišnji plan korištenja sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za 2024. godinu, pa su s tim u vezi, prihvaćene i Izmjene i dopune Godišnjeg plana.

Pod tekućim pitanjima nije bilo diskusije.

Grad Gračanica