Gračanica :Ekonomsko osnaživanje u okviru projekta „Oporavak od poplava“

U okviru ekonomske komponente projekta Oporavak od poplava, juče je uručena motokosačica za Muslimović Amela iz Rašljeve.  Amel je jedan od korisnika u okviru projekta „Oporavak od poplava-stambeno zbrinjavanje“ a cilj ove komponente projekta je da se ekonomski osnaže najugroženije porodice čiji su domovi oštećeni ili uništeni u poplavama i klizištima 2014. godine.

Prošle sedmice su za korisnike bila dodijeljena i 2 plastenika, a u okviru projekta je ukupno izgrađeno 16 stambenih jedinica a 5 njih je sanirano. Ostalo je da se završi još jedna sanacija.

Prilikom primopredaje je u saradnji sa Veterinarskom stanicom izvršena dezinfekcija preuzete mašine i cijelog dvorišta obzirom da je firma iz Banja Luke.

Program implementira UNDP u BiH zajedno sa Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), Hilfswerk International (HWI), Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM) i partnerskim općinama i gradovima. Finansijer projekta je Evropska unija a sufinansijeri projekta su entitetske vlade i partnerske općine/gradovi, a ukupna vrijednost projekta je 15 miliona EUR.

Vrijednost projekata implementiranih na području grada Gračanica je blizu 900.000 KM.