Gračanica dobila 20 plastenika

Organizacija Muslim Aid Association je sa 11 jedinica lokalne samouprave širom Bosne i Hercegovine jučer je potpisala Sporazum o saradnji na projektu: Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba i mladih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima koji će se na području općina i gradova potpisnika realizovati u 2024. godini.

Potpisivanje Sporazuma je rezultat partnerske saradnje organizacije Muslim Aid Association i općina i gradova širom Bosne i Hercegovine, a sve sa ciljem podrške bosanskohercegovačkom stanovništvu.

„Vrlo značajno je za jedinice lokalne samouprave da imaju podršku prilikom realizacije projekata, posebno kada se radi o projektima koji nude direktnu pomoć stanovnicima. Kroz projekat plasteničke proizvodnje u saradnji sa Muslim Aid Association dodijelit ćemo 20 plastenika sa kompletnom opremom za isto toliko porodica“, kazao je gradonačelnik Nusret Helić. Prema potpisanom Sporazumu, Grad i organizacija Muslim Aid izdvajaju po 40 % sredstava a korisnici učestvuju sa 20%.

Projekat kojeg organizacija Muslim Aid realizuje u posljednjih 10 godina do sada je obuhvatio podršku za preko 3000 porodica širom Bosne i Hercegovine.

Grad Gračanica