GPBiH zapošljava 100 policajaca

Tokom maja ove godine Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o utvrđivanju Plana prijema kadeta na nivou institucija BiH u 2018. godini, prema kojoj Granična policija BiH (GPBiH) može da primi 100 kadeta u činu “policajac”. 

No, po svemu sudeći ni ovaj broj novih policajaca neće biti dovoljan da se BiH izbori sa migrantskom krizom, odnosno sve većim prilivom migranata.

Naime, Graničnoj policiji BiH prema postojećoj sistematizaciji aktualno nedostaju 534 službenika.

Dujković napominje da je Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Granične policije BiH donesen u vrijeme kada Hrvatska nije bila zemlja članica Evropske unije, kada je bilo mnogo manje prometa na aerodromima i nije bilo naznake o migrantskoj krizi.

„Kadrovski manjak je dugogodišnji problem i činjenica je da smo zbog provođenja pojačanih mjera na granici od oktobra 2017. godine, gotovo iscrpili i ljudske i materijalno-tehničke kapacitete. Od oktobra 2017. godine GPBiH poduzima mjere u skladu s Planom izvanrednog angažiranja policijskih službenika i opreme u zonama odgovornosti jedinica ove policijske agencije koje su izložene pojačanom migracijskom pritisku. To podrazumjeva maksimalno angažiranje raspoloživog ljudstva i materijalno-tehničkih sredstava. Procjene o preraspoređivanju službenika i opreme donose se na osnovu analiza sigurnosti, frekvencije na pojedinim graničnim prijelazima i raspoloživog ljudstva i materijalno-tehničkih sredstava u jedinicama“, rekla je Dujković za Fokus.ba.

Podsjetila je da  je čak i prije pogoršanja stanja s povećanim prilivom ilegalnih migranata, u nekoliko navrata GPBiH od nadležnih organa tražila pomoć.

„Tražili smo podršku u vidu popunjavanja svih slobodnih radnih mjesta policijskih službenika GPBiH koji rade poslove graničnih provjera i nadzora, vanrednim prijemom i školovanjem dodatnog broja kadeta, ili da se zbog hitnosti, jedan broj radnih mjesta popuni privremenim eksternim premještajem policijskih službenika iz drugih policijskih agencija. Prvi vid podrške dobili smo polovinom maja 2018.  na istočnom dijelu granice. Odlukom ministra sigurnosti BiH policijski službenici Direkcije za koordinaciju policijskih tijela i SIPA-e angažirani su  u sistemu jedinica granične policije i pod nadležnošću i zajedno s našim službenicima oni obavljaju nadzor graničnog pojasa na istočnom dijelu BiH.  Na osnovu potpisanog Sporazuma o pružanju pomoći i operativnoj saradnji MUP-a RS i GPBiH, policijski službenici MUP-a RS u saradnji i pod nadležnošću GPBiH obavljaju nadzor graničnog pojasa na istoku BiH“, kazala je naša sagovornica.

Jedno vrijeme je i Policija Brčko distrikta Bosne i Hercegovine angažirala određen broj službenika za obavljanje poslova granične kontrole u zoni odgovornosti Jedinice granične policije Bijeljina, koji su stavljeni pod komandu GPBiH.

„Aktuelno mi smo suočeni sa složenom situacijom s ilegalnim migrantima, pojačanom frekvencijom prometa i činjenicom da je određeni broj policijskih službenika angažiran na graničnim prijelazima za pogranični promet koji su tokom ljetne sezone prekategorizirani u međunarodne granične prijelaze, zbog čega smo izvršili dodatne preraspodjele službenika. Kao posljedica svega navedenog nerijetko na infrastrukturno boljim međunarodnim graničnim prijelazima i tokom većih zadržavanja na prelazak državne granice ne možemo otvoriti više ulaznih i izlaznih traka jer nemamo dovoljan broj službenika. Ako govorimo o nadzoru granice možemo reći da u prosjeku Granična policija BiH ima jednog policijskog službenika na 33 kilometra granice. Ovaj problem smo nadomještali i korištenjem savremene specijalističke opreme, koja se u kontinuitetu mora zanavljati“, zaključila je Dujković.

Granična policija BiH je prijedlog novog pravilnika o unutarnjoj organizaciji uputila u proceduru usvajanja prema Vijeću ministara BiH. U novom pravilniku predviđen je dodatan broj policijskih službenika koji bi bili angažirani kako na poslovima graničnih provjera tako i u  nadzoru graničnog pojasa.

(Fokus.ba)