„Geoservis“ d.o.o Živinice – Uz stručan kadar i vrhunsku opremu do lidera

Profesionalnim ophođenjem prema povjerenom zadatku, ova kompanija postala je prepoznatljiva na prostoru TK, ali i šire. Stručnost kadra, redovno izmirenja obaveza, neophodne licence za izvođenje radova, ključ su dobijanja većih tendera. Izazov ne gledaju kao barijeru, nego kao priliku da pokažu znanja i vještine koje posjeduju i zadatak obave profesionalno i u predviđenom vremenskom roku.

Kompanija „Geoservis“ d.o.o osnovana je 2004. godine. Sa radom su počeli 2005. sa jasnom vizijom – biti najbolji u svojoj djelatnosti. Specijalizirani su za  bušenje istražnih hidrogeoloških bušotina, projektovanje hidrogeoloških bušotina i bunara te njihovo operativno izvođenje, dubinsko ispitivanje terena za građenje objekata, projektovanje i izvođenje specijalnih radova u geotehnici, kao i sanaciju klizišta te bušenje na rudnicima.

 

Profesionalnim pristupom i stručnom osposobljenošću, postali su sinonim za kvalitetu izvođenja ovih radova i samim tim stekli povjerenje dugogodišnjih partnera.

 

S ponosom mogu istaknut da se naš rad kretao uzlaznom putanjom. Krenuli smo sa pet zaposlenih. Sada nas je dvadeset, različitih kadrovskih profila. Mogu slobodno reći da je stručnost timska osobina, ističe Sead Mumić, vlasnik kompanije „Geoservis“  d.o.o Živinice.

 

Prema riječima direktora, tokom svih ovih godina nastojali su da se u svakom pogledu usavrše. Tokom svake godine, prihode nisu „prokockali“ već su nastojali da investiraju i samim tim ulože u razvoj kompanije. Prema inventaru i mašinama koje posjeduju, takva politika rada ispostavila se kao jedina ispravna. Jedini su na prostoru TK koji se mogu pohvaliti posjedovanjem svega neophodnog za dobijanja većih tendera i izvođenje zahtjevnijih radova. Nikakvo čudo da su u TK broj jedan u svojoj djelatnosti.

Pri tome mislimo na poslove geotehnike za gradnju, ispitivanje tla, geomehaniku, ispitivanje, projektovanje i na kraju sanaciju klizišta, istražna bušenja za rudnike, hidrogeološka istražna bušenja za vodu, bušenja bunara, projektovanje, reviziju i drugo

Kada posjeduješ kadar i vrhunsku opremu onda možete očekivati i veće poslove i u tom pravcu se kreću naši poslovni planovi. , ističe direktor Mumić, te dodaje da je minimum za investicijsko ulaganje za neku mašinu nekih stotinjak hiljada.

Uz mnogo manjih projekata , do sada su oni najveći preuzeti i odrađeni poslovi za za Rudnik „Breza“ i Kreka.

Projektni odjel „Geoservisa“ sastavljen je od stručnjaka geološke struke sa višegodišnjim iskustvom u projektovanju svih vrsta geoloških projekata, izvještaja i elaborata iz oblasti podzemne i površinske eksploatacije mineralnih sirovina u skladu sa važećim zakonima i propisima. U svome radu koristi najsavremeniju opremu i software, te je u stanju prihvatiti svaku vrstu izazova iz područja svoje djelatnosti.
„Geoservis“ sve svoje ugovorene obaveze odrađuje sa vlastitim sredstvima za rad, a to znači da raspolaže sa više od 7 garnitura za bušenje i to: 2 Failinga, 1 Virth, 1 Janez 600, 1 BA 500, 1 BAD 300 i 1 BA 300 i dr..

Pored bušaćih garnitura posjedujemo svu računarsku opremu za projektovanje iz oblasti registrovanih djelatnosti. Što je najvažnije raspolažemo i stručnim kadrovima iz oblasti geologije i rudarstva za bušenje svih bunara, geoistražnih, pijezometarskih i geomehaničkih bušotina, priča Mumić.

Servisiranje opreme ne predstavlja problem za vlasnika. U slučaju kvara, znanje i vještine vlasnika dolaze do izražaja. Sam servisira svoju opremu, te nedostatak majstora, znalaca tog zanata, za sad ne utiču na njegov rad.

Školovanje kadrova za bušače je izražen problem

-Jedan od problema sa koji se ova branša susreće, je nedostatak kvalificiranih bušača. Ne školuje se taj kadar. To bi za nekih desetak godina mogao biti veliki problem, ističe Mumić.

Na pitanje koliko to trenutno za „Geoservis“ d.o.o predstavlja problem, direktor Mumić nam pojašnjava:

-Mi za sada imamo prednost da stariji kvalifikovan kadar, koji je pred penziju, potpuno profesionalno obučava taj kadar. Nadamo se da će isti slučaj biti i sa budućim generacijama.

Uzimajući u obzir dosadašnje rezultate poslovanja, skromnost je suvišna. Stoga, ne čudi činjenica da će u narednom periodu nastojat da budu broj jedan, ne samo u TK, nego i  u Federaciji. Uz stručnu osposobljenost i savremenu opremu u koju će nastojat i dalje investirat to je očekivan rezultat.

                                                                                         Mubina Biščić